Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

 Nyheter

Nye avfallsekker kjøres ut

​Det blir utdelt restavfallsekker, plastsekker og papirsekker til alle abonnenter i disse dager. Disse sekkene gjelder for perioden 01.07.18 – 30.06.2019.

Nye åpningstider på NAV fra 1. juni

​Fra fredag 1. juni endrer NAV Stor-Elvdal åpningstider for publikum uten forhåndsavtaler.

Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark

En kombinasjon av høye temperaturer og lite nedbør har medført at det nå er økende skogbrannfare. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i sine kommuner. 

Ny samarbeidsmodell for å ivareta barn og unge

​Stor-Elvdal kommune har jobbet fram en tverrfaglig modell for ivaretakelse av barn og unge som trenger ekstra oppfølging.

Kulturnytt med program for 17. mai

Det blir tradisjonell 17. mai-feiring både på Koppang, og senere på Trønnes.

Synkende vannstand lørdag

Vannstanden er lørdag heldigvis synkende og NVE har nedgradert flomvarselet for Glommas sideelver til oransje nivå p g a mindre nedbør og snøsmelting enn forventet. I forlengelse av info gitt i går er kommunen kjent med at GLB vil gjøre endringer i overføringen ved Høyegga lørdag. Men dette vil ha liten eller ingen betydning nå når vannstanden går så tydelig tilbake.
Kommunen fortsetter å følge situasjonen framover.​

Kan bli ytterligere økning til Glomma

Stor-Elvdal kommune er fredag ettermiddag kjent med at det er sannsynlig at Glommens Laagens Brukseierforening (GLB)  vil stenge overføring av vann til Rendalen i nær fremtid og senest i løpet av helgen. Det kan medføre høyere vannstand i vår kommune i Glomma. Kommunen vil komme med oppdatert info når dette skjer​

Fare for stengte veger

​Fredag morgen fortsetter vannet å stige, både i Glomma og sideelver. Det er fare for at vannet vil renne over vegen flere steder, både på riks- og fylkesvegene.

Vær obs på flomvarsel

​​Den kraftige snøsmeltingen de siste dagene har gitt stor vannføring i mange elver. Det er ventet regn i Sør-Norge på fredag, noe som vil bidra til ytterligere økt vannføring.

Dugnad i sentrum før 17. mai

​Kommunen inviterer til ryddedugnad i Koppang sentrum mandag 14. mai kl. 15-17.

Vannet er friskmeldt

​Vannet fra Koppang vannverk er mandag morgen friskmeldt igjen. Resultatene fra vannprøver tatt søndag 6. mai viser at vannet nå er fritt for bakterier igjen. Abonnenter trenger ikke lenger koke drikkevannet.

 

Informasjon om SMS og telefonvarsling

​Vi får tilbakemelding fra enkelte om at de ikke får varsel på SMS fra kommunen ved ulike hendelser. Dette kan skyldes flere ting, og du kan gå inn og registrere deg selv.

Bakterier i drikkevannet

Det er påvist noen bakterier i drikkevannet fra Koppang vannverk. Alle abonnenter anbefales å koke drikkevannet inntil ny beskjed foreligger.​ (Oppdatert fredag 04.05)

Nytt varsel om isgang og flomfare

​Stor-Elvdal kommune har fredag ettermiddag fått melding om at hovedproppen og de resterende ismassene som har vært fast ved Hanestad nå har løsnet og er på veg nedover Glomma.

Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018 - 2030

​Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018-2030 for Stor-Elvdal kommune – offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeidet 

Høringsfrist 18.06.2018

Fossil oljefyring blir forbudt innen 2020

«Energi & Klima»-prosjektet i Sør-Østerdal gjennomfører en informasjonskampanje for de som har oljetank i hagen eller fyrer boligen med olje eller parafin.

Ismasser i bevegelse ved Hanestad

​Det er ismasser i bevegelse i Glomma ved Hanestad torsdag ettermiddag. Vi vet ikke om det får konsekvenser sørover i Stor-Elvdal, men kommunen ber folk være observante og forsiktige i nærheten av elva.

Grendemøter om kulturminneplan

​Det skal utarbeides en ny kulturminneplan for Stor-Elvdal og i den anledning inviteres det til grendemøter rundt om i kommunen.

Invitasjon til sesongsalg ved Storelgen

​Lokale næringsdrivende inviteres til å søke om lov til salg og markedsaktiviteter ved Storelgen sommeren 2018. Aktører som tillates ved Bjøråa rasteplass må være lokale, og ha aktiviteter som bidrar til å rendyrke konseptet ved rasteplassen.

Bli med og rydd langs elva

FIAS samarbeider med Hold Norge Rent og flere avfallsselskaper i Midt-Norge om årets strandryddeaksjon, og tilbyr utdeling av sekker og gratis innsamling og behandling av avfall som ryddes langs elver og strender.

Mandag kveld: Mer is og vann på veg

​Politiet melder mandag kveld at nye og større ismengder er på vei mellom Atna og Koppang. Dette vil trolig stoppe i isproppen nord for Sundflobrua, eller alternativt gi disse ismengdene fart.

Informasjon om flom og flomberedskap

​De siste dagene viser at oversvømmelser kan skje plutselig og av flere årsaker. Ingen vet om det blir en større vårflom, men kommunen gir her informasjon om egen beredskap og hva du selv kan gjøre.  

Ispropp gir oversvømmelser

Kommunen følger situasjonen nøye etter at det har oppstått flere ispropper i Glomma. Med bakgrunn i en ispropp nord for Hanestad i Rendalen søndag advarte politiet​ folk å oppholde seg langs elva.

Leie av treningstid i Storstua 2018/ 2019

​Fristen for å søke om treningstid i Storstua for neste sesong er 1. juni.

Faktura på eiendomsskatt er sendt ut

​Faktura på eiendomsskatt for 1. termin er utsendt med forfallsdato 27.04.2018. I 2018 blir eiendomsskatt  fakturert i april og oktober (2 terminer). Skattesatsen i 2018 er 3,5 promille.

Koppang barnehage trenger vikarer

​Er du ledig en eller flere dager i uka, og kan tenke deg å jobbe i barnehage? Koppang barnehage trenger tilkallingsvikarer ved sykdom og annet fravær.

Kulturmidlene for 2018 er fordelt

Det var i år satt av kr. 157.000 i budsjettet til fordeling blant lag og foreninger pluss kr. 50.000 øremerket grendehus. SKO-utvalget fordelte kulturmidlene i sitt møte 20.03.18

Nye åpningstider på lensmannskontoret

Fra 1. april er Koppang lensmannskontor (tidligere Stor-Elvdal lensmannskontor) åpent for publikum mandag, onsdag og fredag kl. 10-14. ​Telefonnummeret er fortsatt 62 56 77 50.

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Stor-Elvdal

​Stor-Elvdal kommunestyre har i møte 14.03.18, sak 18/14 fastsatt planprogram for
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, jf. plan- og bygningsloven § 4-1.

Planprogram og særutskrift finner dere under vedlagte dokumenter

Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling

​Reguleringsplanen for Moelven Østerdalsbruket ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 14.03.2018, sak 18/7, med følgende vedtak:

Sist oppdatert: 04.04.2018 13:56:12
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg