Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

 Nyheter

Nytt kommunalt aktivitetstilbud

Enhet helse starter opp med et nytt aktivitetstilbud for dem under ​60 - med naturen som treningsarena.

Kantslått langs kommunal vei - pass på fiberledninger

I løpet av få uker begynner kommunen med kantslått langs kommunale veier. Fiberledninger som stikker opp i grøfter og i tomtegrenser  langs vei må graves ned. Kommunen tar ikke ansvar for fiberledninger som blir berørt av kantslåtten.

 

Motorferdsel i utmark - søknadsfrist flerårige løyver

​Ny søknadsrunde for flerårige løyver og leiekjøringsløyver for bruk av snøscooter i Stor-Elvdal kommune

Reguleringsplan for Tekna park - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Tekna park ble behandlet i Planutvalget den 06.06.2018. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Tekna park, ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist 16.08.2018

Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark

Fint vær gjør at skogbrannfaren har økt. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) og Åmot brann- og redningsvesen gjeninnfører totalforbudet mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Flere opplysninger finner dere i vedlagte pressemelding

Vannavstenging og gravearbeider i Skoleveien

​Kommunen legger nytt vann- og avløpsanlegg i deler av Skoleveien, og veien vil være stengt fra innkjøring til parkeringsplassen Koppang skole og til og med krysset Sollihøgda/Skoleveien. Skoleveien vil være stengt fra mandag 2. juli til ut i uke 28.

God sommer i Stor-Elvdal 2018

Kommunen gir også i år ut en sommerbrosjyre med tips, omtale og oversikt over aktiviteteter, arrangementer og opplevelser i S​tor-Elvdal i sommermånedene.

Redusert åpningstid på sentralbordet

I perioden 2. juli-10. august vil kommunens sentralbord  være åpent fra kl. 10-14. Det betyr samme åpningstider som servicekontoret.

Nå er bygdeboka Grend og slekt 2 til salgs

​Lanseringsfesten ble lagt til det siste kommunestyre​møte før sommeren, og det ble fullt hus i foajeen på Storstua.

Melding om vedtak - reguleringsplan for Koppang sentrum midt

Reguleringsplanen for Koppang sentrum midt ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 23.05.2018, sak 18/21, med følgende enstemmig vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Koppang sentrum midt med følgende endringer

Ny bygdebok klar for lansering

Bygdeboka Grend og slekt 2 er klar for lansering og snart i salg! Bygdebokforfatter Vegard Sæther presenterer boka før Ola Klefsås fra bygdebokkomiteen vil overrekke den til ordføreren  i Storstua på Koppang onsdag 20. juni klokka 18.30.

Vannet på Evenstad er friskmeldt

​Kommunen mottok fredag ettermiddag melding fra laboratoriet om at det ikke er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Evenstad vannverk i de to siste prøvene.

Totalforbud mot bruk av åpen ild oppheves fra 16. juni

​Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark oppheves for kommuner i MHBR sitt område fra og med 16. juni.

Her er årets 5 på topp-turer 2018

​Det er klart for fem nye turer til Stor-Elvdals mange fjelltopper og turmål! Årets turer er Pika (Sollia), Brennkroktjern (Koppang østkjøl), Hovarden (Tryliveien), Heievola (Birkebeinervegen) og Embretstuskjæret (Opphus).

I sommer blir det salg ved Storelgen

En avtale mellom Statens vegvesen og Stor-Elvdal kommune sørger for at det blir salgsaktivitet rundt Storelgen på Bjøråa rasteplass i sommer. ​

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

​Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Koking av drikkevannet på Evenstad

​Det er påvist 1 og 3 intestinale enterokokker (tarmbakterier) i vannprøver tatt fra Evenstad vannverk. I henhold til rutiner sendes det ut beskjed om at drikkevannet bør kokes. SMS er sendt ut til abonnenter.

Informasjonsmøter om NATO-øvelse

Stor-Elvdal er ikke den kommunen i Østerdalen som vil merke mest til den store Nato-øvelsen til høsten. Hvis du vil vite mer om øvelsen kan du møte opp på informasjonsmøte på Rena eller i Rendalen.

Midlertidig stopp i reguleringsplanarbeid

​​På kommunestyremøtet 23.05.18 informerte Statens vegvesen v/Klomstad om at det vil bli midlertidig stopp i reguleringsplanarbeidet for strekningen Rv. 3 Fjell-Opphus Nord, Østre linje, i påvente av at det utføres en ny kostnadsberegning for skoglinjetraséen.

Her kan du følge med på politiske saker

Både formannskapet og kommunestyret har møter i juni med fyldige sakslister. ​

Informasjon om skatteoppgjøret 2017

​Skatteoppgjøret for 2017 er tidligst klart 27.juni. Neste mulighet er 15. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. 

Vannrestriksjoner Koppang og Atna vannverk

​På grunn av økt vannforbruk innføres fra i dag 30. mai vanningsrestriksjoner for abonnenter tilkoblet Koppang vannverk og Atna vannverk.

Birkebeinerveien sesongåpner 1. juni

Fra fredag 1. juni kl. 16.00 er det klar for rekordtidlig åpning av Birkebeinerveien. De siste snøfonnene ble brøytet før helgen og dermed kan trafikken over fjellet åpnes igjen etter vinterstengning. ​

Her er kulturnytt for juni

Juni får en pangstart med Atnadagene. Der er det aktiviteter for hele familien. Både stolpejakt og 5 på topp lokker folk ut på tur, og kulturskolen byr på en spennende vandreforestilling. ​

Nye avfallsekker kjøres ut

​Det blir utdelt restavfallsekker, plastsekker og papirsekker til alle abonnenter i disse dager. Disse sekkene gjelder for perioden 01.07.18 – 30.06.2019.

 

Nye åpningstider på NAV fra 1. juni

​Fra fredag 1. juni endrer NAV Stor-Elvdal åpningstider for publikum uten forhåndsavtaler.

Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark

En kombinasjon av høye temperaturer og lite nedbør har medført at det nå er økende skogbrannfare. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i sine kommuner. 

Ny samarbeidsmodell for å ivareta barn og unge

​Stor-Elvdal kommune har jobbet fram en tverrfaglig modell for ivaretakelse av barn og unge som trenger ekstra oppfølging.

Kulturnytt med program for 17. mai

Det blir tradisjonell 17. mai-feiring både på Koppang, og senere på Trønnes.

Synkende vannstand lørdag

Vannstanden er lørdag heldigvis synkende og NVE har nedgradert flomvarselet for Glommas sideelver til oransje nivå p g a mindre nedbør og snøsmelting enn forventet. I forlengelse av info gitt i går er kommunen kjent med at GLB vil gjøre endringer i overføringen ved Høyegga lørdag. Men dette vil ha liten eller ingen betydning nå når vannstanden går så tydelig tilbake.
Kommunen fortsetter å følge situasjonen framover.​

Sist oppdatert: 04.06.2018 13:19:15
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg