Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

 Nyheter

Leie av treningstid i Storstua 2018/ 2019

​Fristen for å søke om treningstid i Storstua for neste sesong er 1. juni.

Kurs i salg, service og kundebehandling

​Sør-Østerdal Næringshage inviterer til to-dagers kurs i salg, service og kundebehandling ved Stor-Elvdal hotell. Kurset er beregnet både på ledere og ansatte.

Faktura på eiendomsskatt er sendt ut

​Faktura på eiendomsskatt for 1. termin er utsendt med forfallsdato 27.04.2018. I 2018 blir eiendomsskatt  fakturert i april og oktober (2 terminer). Skattesatsen i 2018 er 3,5 promille.

Koppang barnehage trenger vikarer

​Er du ledig en eller flere dager i uka, og kan tenke deg å jobbe i barnehage? Koppang barnehage trenger tilkallingsvikarer ved sykdom og annet fravær.

Kulturmidlene for 2018 er fordelt

Det var i år satt av kr. 157.000 i budsjettet til fordeling blant lag og foreninger pluss kr. 50.000 øremerket grendehus. SKO-utvalget fordelte kulturmidlene i sitt møte 20.03.18

Nye åpningstider på lensmannskontoret

Fra 1. april er Koppang lensmannskontor (tidligere Stor-Elvdal lensmannskontor) åpent for publikum mandag, onsdag og fredag kl. 10-14. ​Telefonnummeret er fortsatt 62 56 77 50.

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Stor-Elvdal

​Stor-Elvdal kommunestyre har i møte 14.03.18, sak 18/14 fastsatt planprogram for
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, jf. plan- og bygningsloven § 4-1.

Planprogram og særutskrift finner dere under vedlagte dokumenter

Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling

​Reguleringsplanen for Moelven Østerdalsbruket ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 14.03.2018, sak 18/7, med følgende vedtak:

Store navn på kulturmenyen i april

​Både Knut Anders Sørum og Levi Henriksen med band står på artistlista i Storstua i april. Lokalt setter Solliakoret Corvus Corax opp Sandbeckkabaret.  

Vær obs på rasfare

​Når gradestokken endelig viser plussgrader øker også faren for takras. Har du bratt eller glatt tak, bør du kanskje gjøre tiltak før snøen raser selv.

Varsel om oppstart av deltaljregulering Tekna park

​Med hjemmel i plan-og bygnignsloven §12-8 varsles det igansetting av planarbeid med detaljert reguleringsplan for området i Tekna park på Koppang

Nå kan du søke tilskudd fra jordbruksfondet

Kommunestyret vedtok den 20. desember i fjor å opprette et jordbruksfond. Det ble satt av 1. mill. kroner. Formannskapet vedtok retningslinjene for fondet i sitt møte den 28. februar.

Her er oversikten over leiekjøringsløyver

Påsken nærmer seg og da kan det være kjekt å vite hvem som har leiekjøringsløyver for snøscooter rundt om i kommunen vår. ​

Offentlig ettersyn og innkalling til høringsmøte - minsteareal for elg

​Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for hjortevilt i Stor-Elvdal kommune ble behandlet i Formannskapet den 28.02.2018. Det blir høringsmøte om saken 10. april.

Her er skoleruta for neste år

Skoleruta for 2018-2019 er klar. Første skoledag er mandag 20. august. Høstferien er i uke 41 og neste år er ikke påsken før i midten av april. ​

Stor kulturmåned i mars

​Gjør klar for en spennende og innholdsrik meny på kulturfronten i mars! Lokal revy, stor vinterkonsert i kirka, bokprat med Morten M. og et rikholdig kinoprogram er alle publikumsgodbiter.

Ekstraordinær utvidet båndtvang for hunder

På grunn av store snømengder er det fra 20. februar innført ekstraordinær båndtvang i Stor-Elvdal kommune. ​

Søknadsfrist barnehageåret 2018/2019

​Ønsker du barnehageplass i Stor-Elvdal fra barnehageåret 2018/2019? Søknadsfristen er 15. mars.

Forvaltning og adgang til jakt og fangst på bever

​Stor-Elvdal kommunestyre vedtok mål for forvaltning av bever og  fastsatte ny forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Stor-Elvdal den 31.01.2018, sak 18/6.

Oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA

​​Vi ønsker velkommen til et oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA på Moratunet, 1. Mars 2018 kl. 19.00. Dette møtet er også åpent for pårørende og eventuelt andre interesserte.

Borgerlig vielse i Stor-Elvdal kommune

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser er fra 2018 overført fra domstolene til kommunene. Vi er også klare for borgerlige vielser i Stor-Elvdal kommune!

Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 1. mars

​Det er i år øremerket kr 50 000 til grendeutvalg og grendehus. Øvrige søknader til frivillige ikke kommersielle aktiviteter og arrangementer innenfor idrett og friluftsliv og alle typer kulturformål vil bli behandlet under ett.

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

​Helsestasjonen fortsetter å tilby gratis HPV-vaksine til unge kvinner født etter 1991-1996. Det er tre doser og tilbudet gis på mandager kl. 14-15. Programmet har to års varighet, den første av de tre dosene må senest være påbegynt innen utgangen av 2018.

Kulturnytt for februar

Teater Innlandet besøker Mykleby samfunnshus med forestillingen Man tager 20 egg. Barn og unge skal boltre seg i UKM og Barnas kulturmønstring. Det er bare noe av det som skjer på kulturfronten i februar.

Unge lovende entreprenører på Evenstad

Den årlige Innovasjonscampen på Evenstad ble avholdt forrige uke. Et fantastisk utvalg av spennende businessideer ble klekket ut over natten av elevene på den årlige Innovasjonscampen på Evenstad.  

- Imponert over næringslivet i Atna og Sollia

Nyansatt samfunns- og næringsutvikler, Bjørn Vegard Øiungen (37) er i gang med å gjøre seg bedre kjent med næringslivet i kommunen. Han er imponert etter besøksrunden til Atna og Sollia nylig, og deler sine inntrykk gjennom tekst og bilder i denne saken.

Beskyttende tiltak ved atomuhell

​Helsedirektoratet har besluttet at atomberedskapen i Norge skal forbedres. Stor-Elvdal kommune har på denne bakgrunn bestilt og mottatt jodtabletter for å gjøre dem tilgjengelige for unge under 18 år, gravide og ammende.

Her er første kulturnytt i 2018

Det blir en litt rolig start på et nytt år på kulturfronten, men det er mye å se fram til utover i 2018. I januar kan du blant annet oppleve en klassisk nyttårskonsert på Gamle Koppang stasjon!​

Budsjett uten kutt og nedskjæringer

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2018 uten kutt og nedskjæringer.​

Bedre veg mellom Koppang og Rendalen

Ordfører Terje Hoffstad representerte Stor-Elvdal kommune da den ​den utbedrede vegstrekningen på fylkesveg 30 mellom Buruhammeren og Aasheim i Rendalen ble offisielt åpnet onsdag 20. desember.

Sist oppdatert: 04.04.2018 13:56:12
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg