Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kommunestyre

Av: Gerard Kort | Publisert: 01.12.2015 13:31:09

Kommunestyret

 

Funksjonstid:

01.11.2015 - 31.10.2019

 

ARBEIDERPARTIET

Medlemmer:                                           Varamedlemmer:

Linda Otnes

Terje Andreas Hoffstad

Morten Gustu                                         1 Tor Einar Skogesal

Laila Helseth Granheim                           2 Gjertrud Linde

Per Sigurd Westgaard                             3 Monica Skjæret

Anne Ragnhild Lie                                  4 Berta Tangen

Anita Gundersen                                    5 Torfinn Jahren

Jan Erik Hageler Lingjerde                      6 Sigbjørn Mobekk

Erik Erlandsen                                       7 Turid Lucie Hoffstad

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Medlemmer:                                         Varamedlemmer

Stein Bie                                              1 Ellen Marie Tangen

                                                          2 Kjell Øverby

                                                          3 Kjell Langdal

                                                          4 Astri Dahl

VENSTRE

Medlemmer:                                        Varamedlemmer:

Sverre Oskar Øverby                            1 Gry Oda Ulvmoen

                                                            Myrbakken

Olav Follstad                                       2 Anne Lise Hval

Odd Sæming Negård                           3 Lisbeth Vedå

                                                         4 Elisabeth Hovde

                                                         5 Inge Hermanrud

                                                         6 Håkon Edvard

                                                            Nesset

 

BL, H, Sp, FrP

Medlemmer:                                       Varamedlemmer:

Even Moen                                         1 Ingeborg Mellgren

                                                           Mathiesen

Mona Thaulow                                    2 Niels Thomas

                                                           Burchardt

Kari-Mette Klausen Strand                    3 Ole Sollien

Thor Arne Haug                                  4 Haaken Mathiesen

                                                         5 Rune Johansen

                                                         6 Odd Grundt

                                                         7 Asgeir Lyng

 

Kommunestyret vedtok den 23.09.2015, sak 15/32 følgende fordeling på utvalg:

d1) Formannskapet overtar oppgavene til; Hovedutvalg for Landbruk, miljø og

kommunalteknikk, planutvalget, næringsfondet, kraftfondet og rovviltutvalg.

d2) SKO-utvalget overtar oppgavene til; hovedutvalg for kultur og oppvekst,

hovedutvalg for helse, velferd og omsorg. SKO-utvalget utnevner

barnerepresentant, arbeidsutvalg for Stor-Elvdalstunet, ungdomsråd,

likestillingsutvalg og representanter til eldreråd.

d3)Kommunestyret utnevner minst en representant fra kommunestyret til råd for

likestilling av funksjonshemmede

d4) Kommunestyret velger styret i KF Stor-Elvdal kommuneskoger hvorav minst

en representant fra kommunestyret.

D5) Kommunestyret utnevner representanter til administrasjonsutvalget (fra

formannskapet).

D6)Formannskapet innstiller representanter fra kommunestyret til Byggekomite i

hvert enkelttilfelle – og kommunestyret vedtar denne.

D7) Overstående endringer fra a – d6 innarbeides i politisk delegeringsreglement

med virkning fra 1.11.2015

 

 

Sist oppdatert: 12.02.2016 10:57:24
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innhold

 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg