Seminar på Søstu Westgaard

To freda bygninger på tunet til Søstu Westgaarde har de siste årene blitt istandsatt, og eierne inviterer inn!

Dato
2. juni 2022
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Søstudalen 1 (langs RV3 sør for Koppang)

Området med Koppangsøyene har nylig blitt et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL), og forvaltninga markerer starten på dette denne dagen. Seminaret er relevant for lokale grunneiere, besøkende fra andre UKL-områder, og alle som vil oppleve byggeskikken i Østerdalen.

Program

10.00 Velkommen i østerdalsstua med kaffe og noe å bite i

10.10 Fylkeskommunen innleder

10.20 Einar Engen fra kulturminnefondet om byggeskikk i Østerdalen

11.00 Pause

11.15 Eierne og tradisjonshandverkerne viser bilder fra istandsettinga av østerdalsstua og loftsbygningen

12.00 Lunsj

12.45 Omvisning i bygningene med handverkere som har jobba her, blant andre Anne Louise Gjør og Sveinung Sletten

13.30 Statsforvalteren om UKL, biologisk mangfold og stell av kantvegetasjon

13.45 Stor-Elvdal kommune

14.00 Eierne forteller om gårdsdrifta og hvorfor de vil bevare løene sine som står på Koppangsøyene

14.10 Einar Engen forteller om bruken av Koppangsøyene og bygningene som står der

14.30-15.30 Befaring på Koppangsøyene. Vi går og ser på Vestgard sine løner og hvordan de kan istandsettes. Vi ser også på en elvekant som behøver flomsikring.

Påmelding til agnethe.jovall@innlandetfylke.no innen 23. mai.

Det er mulig å være med på deler av programmet, med lunsjen.

Ta på gode sko, det kan være bløtt på øyene selv om vi ikke skal vasse over elva. 

 

Til toppen