Søknadsfrist for momskompensasjon frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Dato
1. september 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Stor-Elvdal kommune

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av
momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2022.
Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. 

Les mer om ordningen her

Til toppen