Digitalt kurs i spillemiddelordningen

Alle interesserte inviteres til et digitalt kurs i regi av Innlandet fylkeskommune.

Dato
24. august 2022
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Stor-Elvdal

Agenda:

1. Gjennomgang av spillemiddelordningen

2. Nye regler for 2023

3. Åpen post for spørsmål

Se gjerne www.anleggsregisteret.no for informasjon om spillemidler.

Har du spørsmål ta kontakt med lars.gotaas@innlandetfylke.no

Bruk linken for å delta i møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZjYjM3ZTUtMDM1MC00YzE4LTllODYtZDAzNzYzNjUxZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%227464780b-ece1-4b2b-b70b-d810b78632a6%22%7d 

Til toppen