Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Karusell

Varslingspliktig aktivitet fra Østerdal Garnison

Publisert: 11.11.2015 10:53:35

Varslingspliktig aktivitet fra Østerdal Garnison

 

For oppdaterte varsler og info: www.forsvaret.no/osterdalen

Henvendelser Daghavende offiserer Rena leir: 99222057 og Terningmoen leir: 48253688

Forsvaret i Østerdalen

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen ved Østerdal Garnison.

 

Østerdal Garnison er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer/ressurser i Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil.

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

 

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena Leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena Leir åpnet 8.oktober 1997,og i etterkant er Rødsmoen skyte-og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2) etablert, samt fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

 

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Elverum Tekniske verksted på Grindalsmoen.

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.

 

Varsling av aktivitet

 

Østerdal Garnison er pålagt å varsle aktivitet som generer støy og som vil påvirke lokalsamfunnet i henhold til Utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og varslingsrutiner utarbeidet av Samarbeidsrådet.

For oppdatert info om aktivitet se ØGs hjemmeside: www.forsvaret.no/osterdalen

 

Hjemmesiden vil til enhver tid være gjeldende informasjonskilde om varslingspliktig aktivitet og aktivitet legges inn rutinemessig torsdag foregående uke. Aktivitet kan oppdateres inntil samme dag.

 

Hjemmesiden inneholder også kontaktinfo til Miljøvernseksjonen, skytefelt og daghavende offiserer på Terningmoen og Rena, og muligheter for å sende inn spørsmål, klager og innspill til Miljøvernseksjonen (og.miljovern@mil.no).

 

I Østerdal Garnison er det om lag 2400 ansatte hvorav 1900 er tilknyttet Rena leir, 300 er tilknyttet Terningmoen Leir og 200 er tilknyttet verkstedene. I tillegg er det ca 500 vernepliktige og 30 lærlinger. Det er både fast bosatte og pendlere blant de ansatte.

 

På Forsvarets hjemmeside www.forsvaret.no kan man finne relevant info om avdelinger, øvelser og tjenestesteder i Norge.

Sist oppdatert: 19.11.2015 13:16:35