Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Biblioteksjef

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 28.10.2019 10:00:25
​​​​​Enhet kultur og idrett søker biblioteksjef i 100 % fast stilling. Søknadsfrist 9. desember 2019.

 

​ Stilling Biblioteksjef
Stillingstype/-prosent 100 % fast stilling som biblioteksjef
Søknadsfrist ​09.12.2019
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver i henhold til biblioteklovens kap. 1 og 2, Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 og kommunens kulturplan
 • Vi vektlegger bibliotekets samfunnsrolle som aktiv og attraktiv læringsarena og møteplass, og tror på godt tverrfaglig samarbeid som grunnlag for å nå ut til alle brukergrupper
 • Faglig ledelse og utvikling av biblioteket
 • Planlegging og deltakelse i drift og vaktordning
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer og prosjekter
Kvalifikasjoner
 • Minimum bachelorgrad i bibliotekfag fra høgskole/universitet. Søkere med annen godkjent utdanning og/eller praksis kan bli vurdert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Kjennskap til Bibliofil er en fordel
 • Biblioteket vårt har blant annet i flere år hatt 3D printer og Makerspace-bibliotekverksted. Vi forutsetter gode IKT kunnskaper og interesse for videreutvikling av digitale løsninger
 • Vi ønsker en biblioteksjef som er utviklingsorientert og nytenkende, fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
Vi kan tilby
 • ​Et nytt, topp moderne meråpent bibliotek på gatenivå midt i Koppang sentrum. Bygget er under oppføring og har planlagt innflytting i løpet av 2020. Biblioteksjefen vil delta i ferdigstillelse og utforming av nytt bibliotek.
 • Biblioteket har i dag 2 ansatte (1,4 årsverk inkludert biblioteksjefen)
 • Faste, regionale faggruppemøter
 • Gode kollegaer i en samarbeidsorientert enhet
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Biblioteket tilhører enhet kultur og idrett som også omfatter fritidsklubb, frivilligsentral, flerbrukshuset Storstua med kino og idrettshall, kulturkontoret med webredaktør og enhetsleder. Vi har faste personalmøter og legger vekt på samarbeid, egenutvikling og kontinuerlig forbedring av tjenester.

Annet Nybygget blir et flerbrukshus/besøkssenter som også vil romme fasiliteter for arrangementer, møter og utstillinger- og sannsynligvis nytt nasjonalt rovdyrsenter. Norsk kultursenter/Stor-Elvdal hotell er nærmeste nabo og disponerer byggets 3.etg med romslige hotellrom/leiligheter.

Godt tverrfaglig samarbeid vil være en berikelse for alle parter og en forutsetning for å lykkes med dette nyskapende prosjektet.

Vår ref Sak 2019/942. Stilling 706.​​​​
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson ​Enhetsleder Janne Mellum. Telefonnummer 477 51 216, jme@stor-elvdal.kommune.no
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, planlagt videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 10.12.2019 00:55:43
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg