Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Enhetsleder eiendom

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 01.04.2020 13:15:52
Sektor for samfunnsutvikling søker enhetsleder eiendom i 100 % fast stilling. Søknadsfrist 23. april 2020

 

​ Stilling Enhetsleder 
Stillingstype/-prosent ​Enhetsleder eiendom, 100 % fast stilling.
Søknadsfrist23.04.2020
Arbeidsoppgaver ​Stor-Elvdal kommune søker etter enhetsleder eiendom i 100 % fast stilling. 

Enhet eiendom er organisert under sektor for samfunnsutvikling. Sektoren består av fire enheter; forvaltning, kultur og idrett, kommunalteknisk drift og eiendom. 

Enhet eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, utleieboliger og kommunal eiendom. Enhetslederen vil ha overordnet administrativt, økonomisk og faglig ansvar for enheten. Enheten har 8,45 årsverk fordelt på 9 ansatte. Enhetslederen har personalansvar for disse. 

Stor-Elvdal kommune har flere store og spennende investeringsprosjekter på gang. Enhetsleder vil være byggherrens representant ved utforming og gjennomføring av disse prosjektene, samt andre prosjekter relatert til kommunal eiendom. Det vil også være aktuelt med prosjektledelse i mindre byggeprosjekter.
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole- og/eller universitetsnivå, og/eller byggfaglig yrkesbakgrunn og byggmester
 • Egenskaper til å lede, inspirere og utvikle enheten
Erfaring fra ledelse og/eller offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
 • Muligheten til å være en vesentlig aktør og premissgiver for videreutviklingen av kommunal eiendom, formålsbygg og utleieboliger i Storelgens rike, Stor-Elvdal
 • Tett og godt samarbeid med ledergruppen på sektor for samfunnsutvikling bestående av sektorleder og enhetslederne i sektoren
 • Frihet til å utvikle stillingen og enheten innenfor sektorens rammer
 • ​Et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår.
Annet Stillingen sorterer under sektor for samfunnsutvikling. Sektorleder er nærmeste leder.
Vår refSak 2020/800. Stilling 9.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson
Sektorleder Vidar Austeng-Jørgensen, tlf. 91332198 /                      viau@stor-elvdal.kommune.no
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og utdanning
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjon- og hjemmebaserte tjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Innlandet fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har ca 2400 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, privat videregående skole under planlegging og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 24.04.2020 00:55:53
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg