Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Kommuneoverlege

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 23.10.2018 12:55:01
​​​​​Enhet helse søker etter kommuneoverlege i 100 % fast stilling fra 1. desember. Søknadsfrist 11. november 2018.

 

​ Stilling Kommuneoverlege
Stillingstype/-prosent Legekontoret i Stor-Elvdal har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege fra 1.desember 2018. Tiltredelse etter avtale.

Legekontoret er organisert under enhet Helse sammen med helsesøstertjenesten, ergoterapi, fysioterapi, rus- og psykisk helsetjeneste. Enhet Helse er organisert under sektoren Helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Søknadsfrist ​11.11.2018
Arbeidsoppgaver
 • Stillingen er tillagt mye klinisk arbeid: Fastlegefunksjon med et listetak på inntil 790 pasienter
 • Inntil 30 % kommuneoverlegeoppgaver i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven (medisinskfaglig rådgivning), Smittevernloven §7-2 (myndighet, plikter og oppgaver. Vi har inngått interkommunalt samarbeide om kjøp av en del tjenester innen miljørettet helsearbeid) og Psykisk helsevernlov (myndighet v/tvungen legeus.)
 • Deltakelse i kommunal legevaktordning (pr. nå organisert som 4-delt hjemmevakt)
 • Stillingen er ikke tillagt personalansvar
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og full rekvisisjonsrett som lege
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Interesse for både allmennmedisin og samfunnsmedisin
 • Som kommuneoverlege kreves spesialist i allmennmedisin, i spesialisering eller godkjent allmennlege. Kompetanse i samfunnsmedisin en fordel

Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, fleksibilitet og  omstillingsevne vektlegges.

Vi kan tilby
 • Legekontoret har fire legestillinger inklusive turnuslege, samt dyktige og stabile medarbeidere i sykepleiere og bioingeniør
 • Aktivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Ultralydapparat tilgjengelig. Opplæring kan gis.
 • Lønn etter avtale
Annet
 • Kommunale oppgaver som helsestasjonslege, sykehjemslege, veiledningsoppgaver mm. deles mellom legene på kontoret
 • Det er en fordel med førerkort for personbil.
 • Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Helsepersonelloven § 20a
Vår ref ​​​​Sak 2018/926. Stilling 664.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktpersoner Enhetsleder Eli Løken tlf. 97 66 13 05

Sektorleder Britt Kveberg tlf. 97 10 81 22

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 12.11.2018 00:52:10
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg