Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Kommuneoverlege

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 19.11.2019 14:27:36
​​​​​Enhet helse søker kommuneoverlege/kommunelege i 100 % fast stilling. Søknadsfrist 8. desember 2019.

 

​ Stilling Kommuneoverlege/kommunelege
Stillingstype/-prosent ​Legekontoret i Stor-Elvdal har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege/kommunelege fra 1. mars 2020
Søknadsfrist ​08.12.2019
Arbeidsoppgaver

​De lovpålagte kommuneoverlegeoppgavene innen psykisk helsevern, Helse- og omsorgstjenesteloven, Smittevernloven og Folkehelseloven vurderes delt på to kommuneoverleger hvis interesse. Miljørettet helsevern kjøpes som interkommunal tjeneste gjennom samarbeidsavtale.

 • Fastlegeoppgaver for tiden listetak på 975 pasienter
 • Kommunale oppgaver som helsestasjonslege, sykehjemslege, veiledningsoppgaver mm. deles mellom legene på kontoret
 • Har pr nå egen legevakt med firedelt hjemmevakt. Denne er under evaluering og interkommunal legevakt er under vurdering. Kommunestyret vil bli forelagt en sak om fordeler og ulemper ved interkommunal legevakt før jul.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon og full rekvisisjonsrett som lege
 • Som kommuneoverlege/kommunelege kreves det å være spesialist i allmennmedisin, være i spesialisering eller godkjent som allmennlege
 • Det er ønskelig med kompetanse som spesialist innen samfunnsmedisin
 • Beherske godt norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper som fleksibilitet, gode samarbeidsevner, omstillingsevne og godt humør vektlegges.

Vi kan tilby
 • Legekontoret har fire 1/1 legestillinger inklusive LIS1 alle besatt med faglig engasjerte leger fram til 01.03.20. Videre dyktige og stabile medarbeidere i sykepleiere og bioingeniør
 • Aktivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Ultralydapparat tilgjengelig. Opplæring kan gis.
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen er behjelpelig med anskaffelse av bolig
Annet
 • Det er en fordel med førerkort for personbil
 • Tilsetting er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Helsepersonelloven § 20a.
Vår ref ​​​​Sak 2019/1008. Stilling 707.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktpersoner

​Enhetsleder Eli Løken tlf. 97 66 13 05

Sektorleder Britt Kveberg tlf. 97 10 81 22

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 09.12.2019 00:53:39
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg