Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Kommunikasjonsmedarbeider og leder for folkebiblioteket

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 06.05.2020 07:24:09
Enhet kultur og idrett søker kommunikasjonsmedarbeider og leder for folkebiblioteket i 100 % fast stilling. Søknadsfrist 28. mai.

 

​ Stilling Kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket
Søknadsfrist28.05.2020
Arbeidsoppgaver ​Vi kan tilby viktige og spennende arbeidsoppgaver, herunder:

 • Drift av moderne folkebibliotek der vi vektlegger service og godt vertskap for alle besøkende. 
 • Deltakelse i tverrfaglig team sammen med øvrige ansatte. Oppgaver vil blant annet være knyttet til informasjon og veiledning overfor besøkende og brukere både direkte og på digitale plattformer og i forbindelse med prosjekter og arrangementer der dette faller naturlig.
 • Planlegging og deltakelse i bibliotekets og besøkssenterets drift og vaktordning
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer og prosjekter

Vi vektlegger bibliotekets samfunnsrolle som aktiv og attraktiv læringsarena og møteplass, og tror på godt tverrfaglig samarbeid som grunnlag for å nå ut til alle brukergrupper.
Faglig hovedansvar legges til biblioteksjef i nabokommune dersom aktuell søker ikke fyller biblioteklovens kompetansekrav.

Biblioteket vårt har i flere år hatt 3D printer, Makerspace-Bibliotekverksted mm. Dette ønskes videreutviklet som en del av tilbudet i tilknytning til Newtonrommet. 
Kvalifikasjoner ​Vi ønsker deg som: 

 • Har relevant utdanning fra høgskole/universitet 
 • Er utviklingsorientert og nytenkende, fleksibel og med gode samarbeidsevner. 
 • Kan vise til gode kommunikasjons- og formidlingsevner på norsk og engelsk
 • Har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk 
 • Interesserer deg for- og har kompetanse innenfor IKT og videreutvikling av digitale løsninger. 

De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt. 
Nyutdannede er velkomne til å søke. 
Vi kan tilby
Et nytt, topp moderne meråpent bibliotek på gatenivå midt i Koppang sentrum. Bygget er under oppføring og har planlagt innflytting etter sommeren 2020. Du vil delta i ferdigstillelse og utforming av nytt bibliotek. Du vil være en viktig lagspiller på teamet vårt ved Besøkssenter Østerdalen.
Vi vil være gode kollegaer i en samarbeidsorientert enhet. 

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Tilhørighet i sektor for samfunnsutvikling, enhet kultur og idrett. Det er godt tverrfaglig samarbeid både innen sektoren og på enheten som også omfatter fritidsklubb, frivilligsentral, flerbrukshuset Storstua med kino og idrettshall og kulturkontoret med webredaktør og enhetsleder. 
Vi har faste personalmøter og legger vekt på samarbeid, egenutvikling og kontinuerlig forbedring av tjenester.
Annet Besøkssenter Østerdalen står klart sensommeren 2020, og her vil Stor-Elvdal kommune få et grønt kompetansesenter med et moderne bibliotek, flerbrukshall (inkl. kunst og kultur), Newtonrom, Besøkssenter Rovdyr, undervisningsfasiliteter m.m. Vi skal være et attraktivt og spennende senter for innbyggere og tilreisende. Godt tverrfaglig samarbeid vil være en berikelse for alle parter- og en forutsetning for å lykkes med dette nyskapende prosjektet!
Vår refSak 2020/954. Stilling 14.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson ​Enhetsleder Janne Mellum, telefon 477 51 216, jme@stor-elvdal.kommune.no​
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og utdanning
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjon- og hjemmebaserte tjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger sentralt plassert i Innlandet fylkeskommune. Det var her Harald Sohlberg malte Norges nasjonalmaleri «Vinternatt i Rondane» og Aasmund Olavsson Vinje skrev «No ser eg atter slike fjell og dalar». Det kjente landemerket «Storelgen» står midt mellom Oslo og Trondheim i vår kommune.

Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med store skoger, behagelige daler og fantastiske fjell. Det er et yndet område for mennesker som er glad i jakt, fiske og friluftsliv. Her er det godt å bo for folk i alle aldre. 

Med i overkant av 2.400 innbyggere er Stor-Elvdal kommune det naturlige midtpunktet i Østerdalen. Koppang er kommunens sentrum – med skoler, barnehager, hotell, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Her ligger også det topp moderne «Besøkssenter Østerdalen» med bl.a. Nasjonalt rovviltsenter, Newtonrom, kunsthall og nytt bibliotek. Kommunen satser på barn og unge. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud.​

 
Sist oppdatert: 29.05.2020 00:54:55
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg