Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Prosjektleder

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 02.10.2018 11:49:20
​​​​​Er du kommunens nye prosjektleder/byggeleder for utvikling og investeringsprosjekter? Stor-Elvdal kommune har ledig 100 % stilling i et 4-årig engasjement. Kommunen vil legge til rette for utvikling, attraktivitet, aktivitet og bolyst i kommunen.

 

​ Stilling Prosjektleder/byggeleder
Stillingstype/-prosent ​100 % engasjementstilling som prosjektleder/byggeleder.
Søknadsfrist ​28.10.2018
Arbeidsoppgaver
 • ​Ansvar for utvikling av kommunens investeringsprosjekter
 • Prosjektledelse, byggeledelse
 • Anskaffelsesprosesser (utarbeide kravspesifikasjoner for tilbud/anbudsinnhenting)
 • Kontrahering
 • Oppfølging av eksterne rådgivere/konsulenter
 • Enkle prosjekteringsoppgaver kan være aktuelt dersom søker har slik kompetanse

Prosjekter innenfor vann, avløp, veil og bygg/eiendom vil tilfalle stillingen.

Kvalifikasjoner
 • Relevant erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen fagområdene vann, avløp, vei eller bygg/eiendom
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (fordel, men ikke et krav)
 • Gjennomføringsevne og gode prosessuelle egenskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver
Vi kan tilby
 • ​Stor frihet til å organisere egen arbeidshverdag (fleksibel arbeidsordning)
 • Spennende utviklingsprosjekter i Stor-Elvdal kommune
 • Lønn etter avtale
 • Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår
Annet ​Stillingen sorterer under sektor for samfunnsutvikling. Sektorleder er nærmeste leder.
Vår ref Sak 2018/872. Stilling 661.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktpersoner ​Enhetsleder komunalteknikk Ruth Marie Nymark, tlf. 924 52 830 / rmn@stor-elvdal.kommune.no. Sektorleder samfunnsutvikling Vidar Jørgensen-Austeng, tlf. 913 32 198 / viau@stor-elvdal.kommune.no.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 29.10.2018 00:52:05
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg