Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Rektor og dramalærer

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 06.03.2019 07:26:12
​​​​​Stor-Elvdal kulturskole søker etter rektor og dramalærer i henholdsvis 60 % stilling og inntil 40 % stilling. Søknadsfrist 22. mars 2019.

 

​ Stilling Rektor og dramalærer
Stillingstype/-prosent

​Stor-Elvdal kulturskole har følgende ledige stillinger fra 1. august 2019:

 • 60 % stilling som enhetsleder/rektor
 • Inntil 40 % stilling som dramalærer

Stillingene kan søkes samlet eller hver for seg. Oppgi hvilken stilling du søker på i søknadsteksten.

Søknadsfrist ​22.03.2019
Arbeidsoppgaver

​Arbeidsoppgaver enhetsleder/rektor:

 • Ledelse, utvikling og administrasjon av kulturskolen
 • Produksjon av konserter, forestillinger osv.
 • Arrangering av UKM lokalmønstring i samarbeid med fritidsklubben/Storstua
 • Interkommunalt samarbeid med andre kulturskoler, samarbeid med andre enheter og kulturinstitusjoner i kommunen
 • Koordinering av Den Kulturelle Skolesekken

Arbeidsoppgaver dramalærer:

 • Ansvar for kulturskolens teater- og dramatilbud
 • Forestillinger i kulturskolens regi
 • Forestillinger i samarbeid med skolene i kommunen
 • Kulturkarusell for de minste
Kvalifikasjoner

​Kvalifikasjoner enhetsleder/rektor:

 • Høyere kunstfaglig utdanning fortrinnsvis innen musikk, drama, dans eller visuell kunst
 • Pedagogisk utdanning, kompetanse og erfaring
 • Utdanning og/eller erfaring innen administrasjon, budsjettstyring, rapportering, arbeidsgiveransvar og ledelse
 • Gjerne erfaring innen produksjons- og arrangementsledelse
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Personlige egenskaper som stor arbeidskapasitet, faglig engasjement, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og godt humør vil bli vektlagt
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Kvalifikasjoner dramalærer:

 • Formell kunstfaglig utdanning innen drama/teater
 • Pedagogisk utdanning, kompetanse og erfaring
 • Erfaring som teaterlærer i kulturskolen er en fordel
 • Erfaring innen produksjon og arrangement
 • Personlige egenskaper som stort faglig engasjement, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og godt humør vil bli vektlagt
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi kan tilby Stor-Elvdal kulturskole har 130 elevplasser og 10 ansatte. Kjernevirksomheten for kulturskolen er å være et kunst- og kulturfaglig ressurssenter som tilbyr opplæring, opplevelse og formidling primært for barn og unge innen musikk, dans, teater og kunst. Stor-Elvdal skolekorps er en god og viktig samarbeidspartner. Korpset er veldrevet og satser for framtida. Kulturskolen er samlokalisert med Koppang skole.

 

Stor-Elvdal har en spennende og utviklingsfokusert kulturskole som gir tilbud til barn og unge innen musikk, teater, dans og visuell kunst. I vår kommune har vi et rikt fritidskulturliv og lange tradisjoner på kulturfeltet

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • En spennende stilling i en kulturskole i utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Annet

​Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Opplæringsloven § 10-9.

Vår ref Sak 2019/220. Stilling 682.​​​​
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktpersoner

For stillingen som dramalærer: Rektor i Stor-Elvdal kulturskole Kari Schulstad Wasa, e-post kawa@stor-elvdal.kommune.no

For stillingen som rektor/enhetsleder: Sektorleder for oppvekst og kultur, Grethe Fjellberg, tlf. 920 80 007, e-post gfj@stor-elvdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 26.03.2019 13:02:27
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg