Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Tegnspråklærer

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 15.11.2019 12:35:20
Koppang skole søker tegnspråklærer i en 100 % engasjementstilling. Søknadsfrist 2. desember.

 

​ Stilling Tegnspråklærer
Stillingstype/-prosent Koppang skole har ledig 100 % engasjement som tegnspråklærer fra dags dato til 31.07.20.
Søknadsfrist ​02.12.2019
Arbeidsoppgaver Tegnspråkundervisning og timelærer i tegnspråk.
Kvalifikasjoner Koppang skole er en fulldelt barneskole med ca. 140 elever og 18 årsverk. Skolen har behov for 100 % stilling som tegnspråklærer.

Stillingen blir bare besatt dersom det kan vises til formell godkjent kompetanse.

Ved fravær av godkjente søkere med tegnspråkkompetanse, vil tegnspråktolk bli vurdert.

Vi ønsker medarbeidere som har et høyt faglig fokus med gode basiskunnskaper innen IKT. Egenskaper vi setter høyt er gode evner i elevvurdering, at du er utviklingsorientert og nytenkende, fleksibel og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker en medarbeider som er motivert for å prøve ut nye ideer og arbeidsmåter. De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
  • ​Aktivt spennende arbeidsmiljø
  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
  • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Annet Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Opplæringslova § 10-9 og Barnehageloven § 19.
Vår ref Sak 2019/795. Stilling 700.​​​​
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson ​Nærmere opplysninger ved henvendelse til rektor ved Koppang skole Hilde Solvang, tlf. 48 99 55 21, e-post: his@stor-elvdal.kommune.no
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

  • Oppvekst og kultur
  • Samfunnsutvikling
  • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
  • Institusjonstjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 03.12.2019 00:53:52