Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Sommerjobb skogbruk

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 04.02.2020 15:26:40
​​​​​Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb. Søknadsfrist 1. mars 2020.

 

​ Stilling Sommerjobb skogbruk

Om stillingene

 

Et samarbeid mellom Skogselskapet Hedmark og Stor-Elvdal kommune.

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet.

Skogselskapet i Hedmark i samarbeid med Stor-Elvdal kommune søker etter 3-4 ungdommer til 3 ukers sommerjobb innen skogbruk. Hovedmålet med sommerjobben er å gi en innføring i hvordan skogbruket utøves i dag, aktivt skogbrukskurs i ungskogpleie og praksis innen ungskogpleie/forhåndsrydding.

 

Søknadsfrist ​01.03.2020
Arbeidsoppgaver

Sommerjobben er tredelt:

 • Først vil hver deltager delta på et 3 dagers gratis kurs innen ungskopleie og forhåndsrydding. Kurset vil foregå på Sønsterud VGS. Mat og overnatting vil være inkludert. Lønn vil ikke bli gitt under kursperioden.
 • Videre vil det bli gitt praksis med bruk av ryddesag innen ungskogpleie og forhåndsrydding under veiledning av arbeidsleder
 • Del tre vil gi en innføring i dagens skogbruk basert på følgende tema:
  • Befaringer for å se på ulike skogforvaltningsoppgaver, bruk av digitale planleggingsrutiner
  • Foryngelsesoppfølging, se på ulike tiltak som er gjennomført de siste årene
  • Befaringer og oppfølging av skogsbilveier og bruer, veivedlikehold og veibygging
  • Planlegging av ei skogsdrift, bruk av GPS, digitale kart og planlegge gjennom å merke opp i felt
  • Være med entreprenører og se deres hverdag, hogstmaskin og lassbærer, tømmerbil, tømmermåling etc.
  • Bedriftsbesøk, se på verdikjeden fra stubbe til industri
Kvalifikasjoner ​Vi søker kandidater fra Stor-Elvdal mellom 15 og 19 år som ønsker å lære mer om dagens skogbruk og som vil ta aktivt skogbrukskurs innen ungskogpleie og praktisere bruk av ryddesag.
Vi kan tilby ​En allsidig og variert sommerjobb med god oppfølging
Vår ref

​Sak 2020/419. Stilling 2.​​​​

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson

​Rådgiver skogbruk, John Olav Sundli tlf. 952 20 192,
e-post jos@stor-elvdal.kommune.no 

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egne avdelinger for administrative funksjoner.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har ca 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, privat videregående skole under planlegging og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 02.03.2020 00:55:15
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg