Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bedre skilting, men stengt bru i anleggsperioden

Av: Janne Mellum | Publisert: 19.08.2015 10:14:18
​Ordfører Even Moen's henvendelse til vegvesenet ga ingen åpning for at Sundflobrua kan holdes åpen for persontrafikk deler av døgnet. Seksjonssjef Per Magnar Klomstad ber om at følgende informasjon gjøres kjent for våre innbyggere og andre trafikanter, og at kommunene forøvrig bidrar til at arbeidene kan gjennomføres slik at en unngår forsinkelser i gjennomføringsfasen.
Sundfloen hengebru, status 17.8.2015
 
Som annonsert i mai 2015 skal Sundfloen hengebru rehabiliteres. Det er 2 primærgrunner til at arbeidene utføres:
 
1.     Skader på hovedbæresystemet. Brua ble bygd i 1968 og er ei såkalt myk hengebru. På grunn av jevnt økende laster siden byggeåret, bl.a. i form av tømmertrafikk, utsettes brua for store belastninger. Økte laster har ført til skader på hovedkabler (tråbrudd), opplagring og fuger. Dersom bruas funksjon skal opprettholdes må denne skadeutviklingen stanses.
 
2.     60 tonns bru. Utbedring av de overnevnte skader er sett i sammenheng med ønsket fra nærliggende kommuner og næring om å oppgradere Sundfloen hengebru til ei 60-tonns bru fra dagens 50 tonn.
 
Sundfloen hengebru skal derfor avstives med et underliggende fagverk i stål. Videre skal det etableres ny opplagring ved begge tårn, nye fuger og ny horisontal fastholdning.
 
Arbeidene startet opp i juni 2015 med bl.a. planlegging, innmålinger og produksjon av stål i verksted.
 
Brua ble stengt 10.august 2015. Det jobbes for tiden med oppsetting av stillas, etablering av fundamenter til ny opplagring og forberedelser til montasje av stålkonstruksjoner.
 
Hovedtyngden av arbeidene pågår på undersiden av brua og er derfor lite synlig for trafikanter. I tiden fremover skal det monteres store stålseksjoner med millimeternøyaktighet under brudekket. I monteringsfasen, herunder også forberedelser, vil det være en rekke midlertidige situasjoner hvor det er essensielt med minst mulig bevegelser i brua. Det samme gjelder for etablering av ny opplagring ved begge tårn, nye fingerfuger og ny horisontal fastholdning. Brua holdes derfor, av hensyn til det overnevnte, helt stengt for motorisert ferdsel.
 
Per dato har vi ingen kunnskap om at ferdigstillelsen blir forsinket i forhold til opprinnelige planer om gjenåpning midt i november.
 
Omkjøringsruter er skiltet. Skiltingen vil bli supplert i løpet av uke 34.
 
Vi beklager at arbeidet med Sundfloen hengebru fører til ulempe for trafikantene i anleggsperioden.
 
Kontaktperson hos Statens vegvesen: senioringeniør Mona Østgårdstrøen, tlf. 950 78 517 
 
Sist oppdatert: 09.09.2015 10:49:41
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg