Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bredbåndsutbygging i Stor-Elvdal - høring

Av: Tore Sandberg | Publisert: 14.04.2015 09:41:56
​Stor-Elvdal kommune ønsker å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene, og vi inviterer interesserte til å komme med innspill. I denne omgang er området fra Atna til Straumbu valgt.
Frist for innspill: 14. mai 2015
Statlig støtteordning for bredbånd (fiberutbygging) i distriktene.
I 2014 kom det en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for å søke om slikt tilskudd er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned.
Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner osv.) inviteres til å gjøre det innen 13. mai 2015. Søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra kommunene er 15. mai 2015.
Stor-Elvdal kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging i store deler av kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.
Følgende områder er i denne omgang valgt:
·         Fra Atna til Straumbu
Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene for områdene ovenfor:
1.      Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
2.      Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
3.      Lokal medfinansiering
4.      Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
5.      Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.      Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.
Frist for innspill er 14. mai 2015, innspillene sendes på e-post til
postmottak@stor-elvdal.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktperson for spørsmål: Næringssjef Trond Øverland, tlf. 957 79 397.
Kunngjøring skjer kun på Stor-Elvdal kommunes hjemmeside.
Om bredbåndsstøtteordningenNasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 
Sist oppdatert: 14.04.2015 09:53:15