Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Erstatning for avlingssvikt

Av: Tore Sandberg | Publisert: 05.06.2013 11:46:18
flomskade%20jorde
Etter flommen kan det være aktuelt for noen bønder å søke om erstatning for avlingssvikt.

Erstatningsordningen dekker ikke et eventuelt tap fullstendig, men er ment å bidra til å redusere økonomiske tap som oppstår.

Det kan bli gitt erstatning når det oppstår svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster, småplanter til produksjon av mat og fôr, samt såvarer og settepoteter. Ordningen skal gi erstatning for å redusere økonomisk tap som har oppstått på grunn av klimatiske forhold. Erstatningen blir beregnet og gitt separat for følgende vekstgrupper: grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt, bær. Det er en egenandel på 30 %. Det utbetales ikke erstatning for beregnet beløp under 5000 kroner, heller ikke for beløp over 500 000 kroner. Etter opplysninger gitt av statsråd Trygve Slagsvold Vedum under hans befaring i Stor-Elvdal, kan det være at dette øvre taket endres til 750 000 kroner for inneværende vekstsesong.

Det kan være aktuelt å så og høste en annen vekst på arealet i år. Verdien av denne veksten vil komme i fratrekk i erstatningsberegningen. Den som er utsatt for skade har en plikt til å forsøke å minimere omfanget av skaden med bl.a. å så i ny vekst der det er mulig.

Melding om avlingsskade
Før du søker om erstatning må du melde skaden til kommunen. Kravet til melding om skade er at det skal gjøres "uten ugrunnet opphold". Det betyr i praksis at melding skal gis straks foretaket blir klar over at skade har eller vil kunne oppstår. Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke har meldt skaden til kommunen og slik ikke har gitt mulighet for kontroll av skadeårsak.

For evt. spørsmål og for melding av avlingsskade kontakt jordbrukssjef Lars Kveberg: tlf 99 22 85 01 epost: lars.kveberg@stor-elvdal.kommune.no
 
Nettsiden til Statens landbruksforvaltning har ytterligere informasjon.

 

Sist oppdatert: 10.06.2013 11:37:40