Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring av endret planforslag for Hovda kraftverk

NVE har oversendt endret søknad fra Blåfall AS om tillatelse til å bygge ut Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner. Planforslaget ligger nå ute til høring.

​NVE har avslått tidligere søknad om å bygge Hovda kraftverk på kote 382 og kraftstasjon på kote 249 på grunn av konflikt med bekkekløftmiljø.
For å unngå de mest verdifulle bekkekløftområdene ønsker Blåfall AS å endre planene, med inntaket liggende på kote 358 og kraftstasjonen på kote 295. 
 
Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8. Søknaden med vedlegg er lagt ut på NVE http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=7116&type=11

 
Sakens dokumenter er også lagt ut på servicetorget i kommunehuset.

 Høringsfristen er satt til 13. september 2013, og uttalelser sendes NVE elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, eller per e-post til nve@nve.no, evt per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majostua, 0301 Oslo.
 
Av hensyn til kommunens behandling er det ønskelig at kopi også sendes så tidlig som mulig til  Stor-Elvdal kommune per e-post til postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller per post til Stor-Elvdal kommune, p 85, 2480 Koppang.

Sist oppdatert: 21.06.2013 13:23:57
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg