Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring-utbygging av Hira kraftverk

Publisert: 05.05.2014 10:23:31
Stor-Elvdal kommune har mottatt høringsdokument fra NVE for Hira Kraftverk.

​Hira kraftverk - Mathiesen-Atna AS - Stor-Elvdal kommune

Mathiesen-Atna AS ønsker å utnytte et fall på 80 m i elva Hira med inntak på kote 469 og kraftstasjon
på kote 389. Vassdraget er varig vernet, og er et sidevassdrag til Atna. Inntaket bygges som en lav
fyllingsdam over elva med en lengde på ca. 10 m og en høyde på ca. 1-2 m. Fra dammen etableres en
åpen kanal inn til en inntakskum i betong. Fra denne legges 800 mm rør over en elvestrekning på 1370
meter ned til kraftstasjonen like oppstrøms Hira bro. Rørgata graves ned og dekkes til på hele
strekningen. Det forventes sprenging av fjell på et par steder langs rørgata. I tilknytning til anlegget
planlegges det å bygge en ny permanent skogsbilvei på ca. 500 m, samt en ny traktorvei langs
rørgatetraseen (ca. 900 m).
 
Høringsfrist 20.06.2014.
 
Det er utlagt 2 eksemplarer på servicetorget, hvorav den ene kan lånes for kortere periode på 2-3 dager.
 
Fullstendige dokumenter kan også ses på NVE’s hjemmeside:  http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/
 
 
Sist oppdatert: 29.09.2015 08:35:07