Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Eiendomsskatt - Framdrift og besiktigelse

Av: Janne Mellum | Publisert: 11.06.2014 15:42:12
​Utvendig besiktigelse av fritidseiendommer vil foregå i perioden 18.juni til august 2014 for våningshus og andre eiendommer der Skatteetatens boligverdi ikke foreligger.
 
Informasjon om besiktigelse i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Stor-Elvdal kommune.
Stor-Elvdal kommunestyre vedtok i møte 16.10.2013  å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verker og bruk og næringseiendom, fra og med 2015.
Stor-Elvdal kommunestyre har vedtatt at Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlag) skal benyttes for boliger, iht. eiendomsskatteloven § 8C.  Disse eiendommene skal derfor ikke besiktiges eller takseres, men boligverdi som mottas fra Skatteetaten skal benyttes som grunnlag for å skrive ut skatt.
Kommunen skal selv besiktige og taksere
  • Fritidsboliger
  • Boliger på landbrukseiendommer (våningshus, kårboliger, seter  som i hovedsak brukes som fritidseiendom)
  • Boligdelen på de eiendommer som har både bolig- og næringsdel
  • Boliger der det ikke foreligger boligverdi fra Skatteetaten.
 Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger fra offentlige dataregistre  ( hovedkilde Matrikkelen) og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.
Kommunen har engasjert besiktigelsespersoner som benytter takseringsregler fastsatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt i Stor-Elvdal kommune». Sakkyndig nemnd fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen.
 
Det vil bli foretatt en utvendig besiktigelse på bygningen, men det er ikke nødvendig at noen er hjemme. Hvis du likevel ønsker å være tilstede, må du ta skriftlig kontakt med kommunen.
   
Epost til postmottak@stor-elvdal.kommune.no   eller brev til Stor-Elvdal kommune, pb 85, 2480 Koppang.  Merk  med sak 2013/659. Vær vennlig å oppgi gnr/bnr og ditt mobilnummer, så tar vi kontakt for å gi beskjed om innenfor hvilket tidsrom befaring på din eiendom vil foregå.
Du vil etter befaring  få tilsendt faktaskjema med opplysninger om eiendommen til gjennomsyn og kontroll, med mulighet for å gi tilbakemelding med eventuelle endringer eller korreksjoner.
Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 30.juni 2015. Der hvor en eiendom har flere hjemmelshavere, sendes dette brevet kun til en. Besiktigelse vil starte 16. juni og arbeidet vil pågå utover sommeren/høsten 2014. Besiktigelsespersonene vil bære egen legitimasjon og gul vest.
Foreløpig framdirftsplan:
Oversikt over framdrift eiendomsskatt:
 
Tidsrom
Utsending infobrev besiktigelse
 
10.juni 2014
 
 
Utvendig besiktigelse av fritidseiendommer, våningshus og andre eiendommer der Skatteetatens boligverdi ikke foreligger
 
I perioden 18.juni-august 2014
 
 
Utsending av faktaskjema med informasjon om takstgrunnlaget der du kan komme med innspill til korrigeringer av faktafeil
 
 
I perioden oktober 2014-jan 2015
 
 
Sakkyndig nemnd fastsetter eiendomsskattegrunnlaget
 
 
I vedtaksmøter i perioden jan-mai 2015
 
 
Takst og beregnet eiendomsskatt for alle skatteeiendommer legges ut til offentlig ettersyn.
Samtidig sendes det ut brev med informasjon om takst,
eiendomsskatt å betale samt
informasjon om klageadgang
 
 
 
 
 
Innen 30.juni 2015
 
 
Sist oppdatert: 09.09.2015 12:08:28
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg