Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kantklipping langs kommunale veier

Av: Berit Grønstad | Publisert: 26.06.2014 09:38:21
​Stor-Elvdal kommune går i gang med kantklipping langs kommunale veger, fortau og gang-/sykkelstier i uke 27. Grunneiere oppfordres til å fjerne vegetasjon langs kommunal veg selv, også av estetiske årsaker, da kommunen benytter grovt maskinelt utstyr.
 
Kantklipping er generelt viktig for trafikksikkerheten og spesielt for siktforholdene i kryss.
Spørsmål kan rettes til kommunen på telefon 62 46 46 00. 
 
Litt om vegens eiendomsområde i granneloven § 12.
Vegen (vegens eiendomsområde) regnes som nabo til annen eiendom, uavhengig av om det her er en eiendomsgrense eller ikke. Etter grannelova §12 heter det at «Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.»
Vegen sitt eiendomsområde inkluderer også grøfter og eventuelle fyllinger og skjæringer, sjøl om disse ligger på annen manns grunn. Langs bygdeveger legger en normalt til grunn at vegens eiendomsområde strekker seg minst 2 m utenfor vegskuldra til hver side. I tettbygd strøk legger en gjerne til grunn ytterside av gjerdet eller mur/husvegg langs veg eller fortau.
Sist oppdatert: 29.09.2015 08:35:15
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg