Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kommunale fiskefondsmidler

Av: Janne Mellum | Publisert: 13.05.2015 12:51:18
​​Kommunale fiskefondsmidler deles ut til tiltak som fremmer fisket i Glommavassdraget.
Søknadsfrist for tilskudd fra kommunens fiskefond i 2015 er satt til 5. juni.
Søknaden ber vi om å få tilsendt per e-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller post:
Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang.
 
Les mer:
Forskrift om vedtekter for det fiskefond som er opprettet til Stor-Elvdal kommune i forbindelse med tillatelse til delvis overføring av Glomma til Rendalen og til regulering av Savalen og Unndalen (Fundinmagasinet), Stor-Elvdal kommune, Hedmark.
Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 28. november 1997 med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer § 12 pkt 8, annet ledd, annet punktum, jf. kgl.res. av 26. august 1966.
§ 1. Fondet skal brukes til fremme av fisket i vassdraget. Renteavkastningen skal disponeres til tiltak i tråd med fondets målsetting. Når det gjelder større tiltak som antas å være for kostbare til å kunne settes i verk bare ved hjelp av renteavkastningen, kan kommunestyret, med godkjenning fra DN, bestemme at fondets grunnkapital skal kunne nyttes.
§ 2. Fondets kapital skal anbringes slik som fastsatt for offentlige fond.
§ 3. Direktoratet for naturforvaltning avgjør tvist om forståelsen av disse vedtekter.
§ 4. Vedtektene trer i kraft straks. Samtidig oppheves direktoratforskrift av 25. juli 1973.1
1
Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 
 
Sist oppdatert: 09.09.2015 12:33:34
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg