Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kommunale viltfondsmidler

Publisert: 20.03.2014 10:27:29
Elgokse i snaufjellet
Kommunen deler hvert år ut midler som fremmer
lokal viltforvaltning.
​Kommunale viltfondsmidler deles ut hvert år til tiltak som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskap om viltet m.m. Søknadsfrist for tilskudd fra kommunens viltfond i 2014 er satt til 25. april.
​Ordningen med kommunale viltfond trådte i kraft 1. januar 2001 etter endringer i viltlovens §§
13, 40, 43 og 48 jfr. Ot.prp. 37 (1999-2000), samt Kgl.res. av 30.06.00. Det innebærer at
kommunen er gitt myndighet til å fastsette og innkreve fellingsavgifter på hjort og elg innen gitte
rammer. I tillegg er kommunen gitt eiendomsretten til felt skadevilt og fallvilt av hjortevilt og
bever. Ifølge forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, fastsatt 23.05.01,
er formålet med det kommunale viltfondet å skape økonomisk bakgrunn for å fremme
viltforvaltningen i kommunen. Fondet er et bundet driftsfond.

I sak 47/01 den 18.12.01 vedtok kommunestyret følgende retningslinjer for bruk av viltfondet:
• Alle tiltak i kommunen som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskapen om viltet m.m. Én oppgave kan være å støtte arbeidet med å redusere påkjørsler av vilt på vei og bane. Tiltakshavere kan være enkeltgrunneiere, grunneiersammenslutninger, lag og foreninger eller kommunen.
• Fondet skal dekke utgiftene til den form for fallviltordning som kommunen bestemmer.

Sist oppdatert: 29.09.2015 08:35:03