Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Nå kan du søke bostøtte elektronisk

Publisert: 30.09.2014 12:50:02
1. oktober lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte.

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
Sjekk om du kan få bostøtte her:  http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/


Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.
Søk bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

Papirsøknader skal du sende til NAV Stor-Elvdal, Storgata 120, 2480 Koppang

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen
• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
• hvis boutgiftene endrer seg
• hvis en i husstanden blir student
Melde fra om endringer : http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

 
Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Klage på vedtak om bostøtte : http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/ ). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning: NAV Stor-Elvdal, kontaktpersoner Tove Busterud eller Anne Huse Iversen tlf 5555 3333

Regelverk
• Lov om bostøtte http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)
• Forskrift om bustøtte http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495


Sist oppdatert: 30.09.2014 14:30:48
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg