Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Oppstart reguleringsplan rv.3 Evenstad - Imsroa syd

Av: Jørund Hjeltnes Langdal | Publisert: 26.06.2015 14:26:44
​Varsel om oppstart av arbeide med reguleringsplan og offentlig ettersyn av Planprogram - Rv. 3 Evenstad - Imsroa Syd, Stor-Elvdal kommune.
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for rv. 3, strekningen Evenstad – Imsroa syd.
 
Formålet med planarbeidet er utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs rv. 3 på strekningen Evenstad til Imsroa syd, en vegstrekning på ca. 5 km langs dagens veg. Dette innebærer bl.a. mindre omlegginger, breddeutvidelse og utretting av svinger.
 
Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. Dagens veg på strekningen Evenstad – Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.
 
Det er utarbeidet et planprogram som grunnlag for arbeidet med reguleringsplanen. Dette legges nå ut til offentlig ettersyn i perioden 12.juni – 14.august 2015 i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 14-2.
 

Dokumentene som følger saken finner du i lenkene til høyre. Disse kan og hentes elektronisk på Statens vegvesens hjemmeside, www.vegvesen.no under vegprosjekter, i tillegg ligger dokumentene i trykt versjon på kommunehuset til Stor-Elvdal kommune på Koppang, besøksadresse Storgata 120, 2480 Koppang.

 

Statens vegvesen ønsker innspill til planarbeidet. Dette kan sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no. Frist for innspill er 14. august 2015. Av hensyn til videre framdrift ber vi om at fristen overholdes.
 
Mer informasjon om prosjektet finnes på www.vegvesen.no/vegprosjekter.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen Region øst v/
Ole Fossum, e-post: ole.fossum@vegvesen.no, tlf. 906 00 359 (ferie uke 30-34) eller
Frode Bakken, e-post: frode.bakken@vegvesen.no, tlf. 913 44 248 (ferie uke 28-33), evt. til
Geir Hoff, e-post, geir.hoff@sweco.no, tlf. 913 16 313 (ferie uke 27-30).
 
Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert, og tatt med I den videre saksbehandlingen.
 
 
Sist oppdatert: 04.07.2017 11:42:24