Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Reguleringsplan for Tanfetten grustak nord på høring

Av: Tore Sandberg | Publisert: 15.07.2013 10:51:21
Reguleringsplanen for Tanfetten grustak nord (KF Stor-Elvdal kommuneskoger) ble i Planutvalgsmøte den 06.06.2013 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

​Plandokumentene tilknyttet saken finnes i sin helhet vedlagt denne artikkelen, herunder planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, støyberegninger, arkeologisk rapport og svar på varsel om oppstart. Berørte og tilgrensende grunneiere er tilskrevet pr. post.

 

Kort om planen

 

Formålet med planen er å sikre uttak av en god grusressurs i Stor-Elvdal kommune. Planområdet har beliggenhet mellom rv. 3 og Glomma, ca. 5 km nordvest for Koppang sentrum. Det totale reguleringsarealet er på ca. 309 daa. Uttaksområdet omfatter ca. 199 daa. Totalt uttaksmengde er beregnet til å være ca. 1 200 000 m3.
 

 

Høringsuttalelser til forslaget merkes ”Høringsuttalelse Tanfetten grustak nord (KF Stor-Elvdal kommuneskoger), sak 12/115” og sendes skriftlig til Stor-Elvdal kommune innen 31.08.2013. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2480 Koppang
 

 

Sist oppdatert: 16.08.2013 14:42:22
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg