Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søk kommunale viltfondmidler med frist 5.juni

Av: Janne Mellum | Publisert: 13.05.2015 12:18:39
​Kommunale viltfondsmidler deles ut hvert år til tiltak som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskap om viltet m.m. Søknadsfrist for tilskudd i 2015 er satt til 5.06.
Les mer:
Ordningen med kommunale viltfond trådte i kraft 1. januar 2001 etter endringer i viltlovens §§
13, 40, 43 og 48 jfr. Ot.prp. 37 (1999-2000), samt Kgl.res. av 30.06.00. Det innebærer at
kommunen er gitt myndighet til å fastsette og innkreve fellingsavgifter på hjort og elg innen gitte
rammer. I tillegg er kommunen gitt eiendomsretten til felt skadevilt og fallvilt av hjortevilt og
bever. Ifølge forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, fastsatt 23.05.01,
er formålet med det kommunale viltfondet å skape økonomisk bakgrunn for å fremme
viltforvaltningen i kommunen. Fondet er et bundet driftsfond.
 
I sak 47/01 den 18.12.01 vedtok kommunestyret følgende retningslinjer for bruk av viltfondet:
· Alle tiltak i kommunen som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskapen om viltet m.m. Én oppgave kan være å støtte arbeidet med å redusere påkjørsler av vilt på vei og bane. Tiltakshavere kan være enkeltgrunneiere, grunneiersammenslutninger, lag og foreninger eller kommunen.
· Fondet skal dekke utgiftene til den form for fallviltordning som kommunen bestemmer.
 
 Det er ikke eget søknadsskjema til ordningen, og søknaden sendes postmottak@stor-elvdal.kommune.no
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert: 09.09.2015 11:45:13
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg