Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknadsfristen for SMIL-midler er 1. mai

Publisert: 23.04.2014 10:38:15
Fristen for å søke ordinære SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og tilskudd til drenering er 1. mai.
​Stor-Elvdal kommune har for 2014 fått tildelt kr 205 000,- til denne ordningen. Det er eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal som kan søke tilskudd for drenering. Rammene for tildeling av tilskudd er følgende:
 
• Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal.
• Med søknaden må det leveres grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.
• Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.
• Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kroner pr. dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner pr. løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner pr. dekar.
• Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke.
 

Ordinære SMIL-midler

For tilskudd til de ordinære SMIL-tiltakene har kommunen kr 432 815,- til rådighet i 2014. Det er utarbeidet ny strategiplan for perioden 2014-2017, som i hovedsak viderefører målsettingene og de tilskuddsberettigede tiltakene den forrige planen innehadde. Strategiplanen kan fås ved henvendelse til kommunen. Miljøplan trinn 2 skal vedlegges dersom søker har krav om miljøplan.
 
Nærmere om miljøplan trinn 2 for ordinære SMIL-søknader
Trinn 2 gjelder særskilte miljøformål i jordbruket, og skal inneholde:
• Målsetting for foretakets miljøinnsats.
• Planer for tiltak som skal fremme særskilte miljøformål.
• Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak.
 
Mer informasjon finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning: www.slf.dep.no. Der finnes også de søknadsskjemaene som gjelder for begge typer SMIL-søknader.
 
Sist oppdatert: 29.09.2015 08:35:06