Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Skal spare 1,5 mill. kwh i kommunale bygg

Av: Tore Sandberg | Publisert: 16.01.2015 09:49:30
Vinduene på kommunehuset byttes ut
​Vinduene på kommunehuset byttes ut for å
få ned energiforbruket.
Foto: Ruth Marie Nymark
​Til sammen 98 ulike energisparetiltak rundt om i kommunale bygg skal gi en årlig nedgang i energiforbruket på ca 1,5 mill. kwh i året, som tilsvarer forbruket i ca 60 eneboliger.

Stor-Elvdal kommune er med i prosjektet «ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal» sammen med Elverum, Engerdal, Trysil og Åmot. Kommunene tar klimautfordringen på alvor, og er blant foregangskommunene i Norge som tar i bruk moderne energisparekontrakter (EPC), en avtaleform med garanterte innsparinger.

I likhet med de øvrige kommunene i Norge har alle kommunene i Sør-Østerdal vedtatt sin Energi- og Klimaplan. Her legges det opp til å minst kunne oppfylle de mål som er satt i Europa, nemlig EU 20-20-20. (>20 % reduksjon i energibruk innen år 2020).
I Stor-Elvdal var det i utgangspunktet 109 tiltak som skulle utføres. Etter at det har blitt tatt bort noen tiltak, og kommet til noen andre er det til sammen 98 tiltak som er blitt gjennomført. Med disse tiltakene skal det spares omtrent 1 500 000 kWh i året. Dette er en besparelse på ca 26,5% i forhold til gjennomsnittlig temperaturkorrigert energiforbruk i årene 2008-2010. Dette tilsvarer et årlig ener-giforbruk til ca 60 eneboliger, eller 1 700 000km i bil. Denne distansen tilsvarer 42 ganger rundt ek-vator.

Garantiperioden

En EPC-kontrakt består av tre faser. Den siste fasen er garantiperioden. Denne begynner i Østerdalen 1.januar 2015. Garantiperioden betyr at NEE garanterer at kommunen skal spare så mye energi som man har kontraktsfestet. I Stor-Elvdal er garantiperioden på ca 8,5 år. Etter 8,5 år har energibespa-relsen nedbetalt innvesteringen som måtte til for å gjennomføre tiltakene.

Nye termostater på radiatorene

På noen bygg med vannbårne radiatorer er det installert nye termostathoder på radiatorene. Dette er termostater, og ikke manuelle ventiler, som er stilt inn for å holde en konstant romtemperatur. Tallene på hodet representerer en bestemt temperatur slik at radiatorventilene automatisk reguleres etter temperaturen i rommet. Dette betyr at man ikke trenger å skru på hodet for å opprettholde varmen i rommet. Dette vil gi et bedre inneklima fordi man da slipper store temperatursvingninger.
 

Informasjonsskjermer

Ved Koppang skole og Stor-Elvdal Ungdomsskole er det satt opp informasjons-skjermer. Disse skjermene skal brukes til å informere om energisparingen i bygge-ne og i hele kommunen. Vi håper informasjonen vil være til inspirasjon til å spare enda mer energi og at tallene kan brukes aktivt i undervisningen. Det er også satt opp en skjerm i Storstua slik at alle som er innom der kan se hvordan kommunen ligger an med energisparingen.

Sist oppdatert: 16.01.2015 10:29:04
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg