Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten i Stor-Elvdal

Består av en flyktningkonsulent som er organisert under NAV.

Jobber med introduksjonsprogrammet, som er et program for bosatte flyktninger. Hoveddelen av opplæringen skal bestå av norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

Jobben til flyktningetjenesten består i hovedsak i å veilede, koordinere og saksbehandle. Praktisk arbeid rundt bosetting. Transport/følge til offentlige kontorer og lege-tannbehandling utenfor kommunen.

Et vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram, er at man har behov for grunnleggende kvalifisering. Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet. Programmet er helårlig og på full tid, varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov.

Våre viktigste samarbeidspartnere er skole og helse. Vi er også så heldige å ha noen private bedrifter som tar imot deltakere til språk/arbeidspraksis.

Kommunen mottar et integreringstilskudd som skal bidra til rask bosetting, og gi en rimelig dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Målet er at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

Introstønaden  for de mellom 18-25 år er. 11 704,17,- før skatt. Over 25 år:15 605,66,- før skatt.

Kommunen har hittil i 2017 (september)  bosatt 6/10+10. Som betyr at vi har bosatt seks personer på kvota for vedtaket i kommunen som er på ti personer hvert år. Pluss 10 personer på familiegjenforening.

 

 

 

 

 Kontakter

Sist oppdatert: 18.11.2019 10:36:06
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg