Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Fysioterapi og ergoterapi

​​​​​Under fysioterapitjenesten hører vurdering/undersøkelse og behandling. Fysioterapeuten bistår også ved rehabilitering /habilitering, og gir råd, veiledning og praktisk hjelp til å tilpasse arbeidsmiljøet. Dessuten undervisning og generell helseopplysning i forhold til forebyggende tiltak og fysisk/psykisk utvikling.  

Ingunn Andreassen, tlf 48 99 49 07 er ansatt i 100% kommunefysioterapeutstilling fra 1. mars 2018.
 
Avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter:
Bryndis Olafsdottir,Fysioterapiundersøkelse.jpg
Moratunet, tlf. 48 44 34 24
 

Info/bakgrunn:

"Som fysioterapeut er jeg opptatt av en funksjonell treningsmetode basert på anerkjente og sunne bevegelser som er naturlige for kroppen. Jeg anvender bevegelsesmønstret hos pasienten for å analysere problemet og iverksette riktig behandling.
Som fysioterapeut er jeg opptatt av lymfatiske problemer og innehar et  internasjonalt  Diplom fra Tyskland på behandling av dette.  Videre er jeg ekspert på trening (har 33 års erfaring)  samt at jeg  anvender Magnetic Resonance Stimulation (MRS) i min behandling."
 
 
Privatpraktiserende fysioterapeut med tilskudd: Morten Buchholdt (tidligere kommunefysioterapeut)
Moratunet, tlf 90 02 55 32 
E-post: Morten_7_2@hotmail.com
 

Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedoppgave er å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, dvs bistå den enkelte til å kunne fungere best mulig både i eget hjem og i samfunnet.   Dette kan gjøres ved trening av enkelte aktiviteter og ferdigheter, men også ved tilrettelegging av bolig og arbeidsplass/skole, samt bruk av tekniske hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral i Elverum låner ut hjelpemidler med hjemmel i Folketrygdlovens §10-6:  Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7.  Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

Rønnaug Fossum Andreassen er kommunens ergoterapeut og kontaktperson overfor NAV Hjelpemiddelsentral.  Hun har kontor på Moratunet, og kan kontaktes på tlf 95187354 for nærmere avtale.

 

Ved akutt og/eller midlertidig behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med kommunens Hjemmebaserte tjenester

 

Både fysioterapi  og ergoterapi har tilhold på Moratunet sykehjem.

 Kontakt oss

 Tjenestebeskrivelser

 ‭(Skjult)‬ Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 13.03.2019 13:04:43
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg