Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tiltak for funksjonshemmede

Av: Jørund Hjeltnes Langdal | Publisert: 12.09.2019 10:03:42

​​​​​​​

Enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune er en del av sektoren helse, omsorg og velferd. Enheten har ansvar for tilbud til mennesker med funksjonshemming og omfatter blant annet støttekontakt, avlastning/ besøkshjem, bofellesskap, veiledning i hjemmet omsorg stønad og brukerstyrt personlig assistent.

Enhetsleder er Nina Kværnæs, som har kontor i bofellesskapet Benveien. 

​Alle tjenestene er vedtaksbasert – link til kommunale tjenester finnes her

Kommunale søknadsskjema

Benveien: 

Benveien er et bofellesskap med 7 egen leiligheter inne i huset og 5 leiligheter som vi disponerer i nær tilknytning. Dette er boliger for personer med nedsatt funksjonsevne er boliger organisert som leiligheter, og tilpasset personer med ervervet eller medfødt fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. 

Det er en døgnbemannet bolig, men beboere får tildelt kommunale tjenester på individuell basis som andre hjemmeboende. ​​​

Beboere med behov for hjelpetiltak som fyller vilkår for tjenester, tildeles disse gjennom egne enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den enkelte tjeneste.


Støttekontakt: 

Formålet med støttekontakt er å bidra til at de som ikke selv klarer å få en aktiv, sosial og meningsfylt fritid kan få assistanse til dette. 

Støttekontakt kan gis individuelt, i gruppe eller i samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

​Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten.


Brukerstyrt personlig assistent:

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. 

​BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til og ha en meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Tjenesten vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å gi praktisk bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. Brukerstyrt personlig assistanse er å forstå som en måte å organisere praktisk bistand på. 


​Avlastning/ besøkshjem: 

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. 

Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet 


Omsorgsstønad: 

Omsorgslønn kan tildeles med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven §3-6 og er lønn til pårørende eller andre frivillige som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. 

Kommunen er pålagt å ha ordningen, men ingen har rettskrav på omsorgslønn. Det er kommunen som etter en helhetlig vurdering som avgjør om omsorgslønn skal gis og hvor mange timer det skal tildeles.


 Kontakter

Sist oppdatert: 15.06.2020 10:57:06
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg