Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Jordbruk

kyrJordbruket i Stor-Elvdal

Samlet jordbruksareal i Stor-Elvdal kommune er ca. 19 000 dekar. På 74 % av dette dyrkes det grovfôr (inklusive innmarksbeite), 22 % er kornarealer og på ca. 4 % dyrkes det poteter. Husdyrholdet i kommunen er variert, med grovfôrbaserte produksjoner som melkeproduksjon, stôrfekjøttproduksjon og sauehold som de største. Ca. 70 bønder søker hvert år om produksjonstilskudd, og til sammen fører disse om lag 20 millioner kroner tilbake til kommunen i form av ulike nasjonale tilskuddordninger.

Stor-Elvdal kommune forvalter mange lover, forskrifter og tilskuddsordninger for jordbruket. For nærmere informasjon, kontakt rådgiver jordbruk Lars Kveberg, tlf.: 992 28 501.

Aktuelle skjema for ulike søknader:

Konsesjon på erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

For andre skjemaer, søk i Landbruksdirektoratet, eller kontakt kommunen.

 

​​​

Sist oppdatert: 15.06.2020 08:50:47