Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Skogbruk

skogsmaskinførerSkogbruket i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal er en betydelig skogkommune i landets største skogfylke. Skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse i bygda.

Skogbruk er ei stor og viktig næring i Stor-Elvdal. Det avvirkes 125 000 – 155 000 m³ med tømmer årlig til en førstehåndsverdi på ca. 50 millioner kroner. Det tilsvarer ca 4 000 tømmerlass på tømmerbil. Moelven Østerdalsbruket foredler sagtømmer fra regionen med et volum på 134 000 kubikk (2016). I tillegg til øvrige aktører knyttet til tømmer, skogkultur og skogsveier mm., finnes det flere bedrifter innen trebearbeiding og spesielt må kunnskapsbedriften på Evenstad trekkes fram som en stor arbeidsplass og ressurs for bygda. Høgskolen Innlandet på Evenstad har eneste skogbruksutdanning på høyere nivå i tillegg til NMBU på Ås.

Skogarealet i Stor-Elvdal teller 1,4 mill dekar. 955 000 da er produktiv skogsmark. Av det skogkledde arealet er over 100 000 da registrert som naturreservat og tatt ut av skogproduksjon.

Skogen i Stor-Elvdal utgjør på landsbasis:

  • 1,1 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
  • 1,2 % av landets avvirkning for salg
  • Ca 1,5 % av landets skogkulturinvesteringer
    (planting 1,7 %, ungskogpleie 1,4 %, markberedning 7 % mv.)
  • 800 km med skogsbilveger

 «For hver krone skogeierne mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner.»

Rådgiver skogbruk, John Olav Sundli har 80 % stilling med i utgangspunktet kontordager på Myrvang mandag, tirsdag og onsdag.

 Kontakter

Sist oppdatert: 11.05.2020 08:30:32
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg