Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tema

Næring

​​​​​​​Collage yrker.jpg
 I årene fremover vil utvikling av tilbud for hyttefolk og tilreisende kunne skape sesongarbeidsplasser, forbedre servicetilbudet for innbyggere og medvirke til en positiv utvikling i kommunen.  Dette krever langsiktig, systematisk og markedsrettet utvikling for å lykkes.
De fleste bedrifter innen reiseliv og opplevelsesnæringen i Stor-Elvdal er mindre bedrifter innen overnatting, servering, håndverk, hytteservice og aktiviteter. 
 

Den videre utviklingen i Stor-Elvdal baserer seg på;

• Hytteturisme.
 • bruken av de naturgitte forutsetningene med store skog og fjellområder og vassdragene Glomma og Atna, og spisskompetansen kommunen har på dette området.
• Nasjonal Turistveg Rondane og Rondane Nasjonalpark som er av både nasjonal og internasjonal interesse
• Tett samarbeid blant næringsaktørene og over kommunegrensene. 
 
Med sine 2300 hytter og fritidsboliger er hyttebygging etter hvert blitt en av kommunens viktigste drivkrefter for vekst og utvikling. Lokale håndverkere ivaretar gode byggetradisjoner.  Dette henger selvsagt sammen med, som vi våger å påstå, at vi har noen av Norges vakreste hyttefelt.

Det har skjedd og skjer mye spennende i kommunen vår de siste par årene. Tekna Park er etablert med tubepark, alpinbakke og skiheis. I Koppang sentrum bygges det et besøkssenter med bl. aet topp moderne bibliotek og Newton-rom. I 2 etasje i bygget blir det rovdyrsenter og i 3. etasje har Stor-Elvdal hotell kan tilby leiligheter til sine gjester. 

Det er også under planlegging et større hyttefelt i Tekna/Mora-området. 
 

Jord og skogbruk

Landbruksnæringen har stor betydning i vårt næringsliv og utgjør ca.10 % av syssel-settingen. Jordbruket preges av korn og husdyrproduksjon.  Men flere ser nå muligheten innen gardsturisme og mere utnyttelse av utmarka til utleie for jakt, fiske, natur/-viltguiding og andre aktiviteter. 

Øvrig næringsliv

Vår industri er naturlig nok preget av trebearbeidende virksomheter. Den største private bedriften er Moelven Østerdsbruket som er et moderne sagbruk og høvleri med 55 arbeidsplasser og et årlig forbruk på 110.000 kbm. tømmer. Ellers er det flere trebaserte bedrifter med et vidt spekter av produkter. Her kan nevnes lafting, møbler og innredninger i gammelt og nytt design, innredninger, treskjæring, limtreplater, utemøbler samt en rekke andre produkter. I de siste årene er det blitt etablert flere bedrifter innen næringsmiddel-industrien. Kildevannet IMSDAL er den mest kjente merkevaren.
Næringslivet for øvrig er preget av mange små virksomheter innen et spredt fagfelt.

Næringsapparatet

Stor-Elvdal kommune arbeider aktivt med næringsutvikling og kommunen er i virkemiddelområde for IN (Innovasjon Norge). Arbeidsgiveravgiften er 6,4%. Kommunalt næringsfond kan gi støtte til etablerere og virksomheter i eksisterende næringsliv via ulike former for tilskudd. Se link til høyre. 
 
Rådgiver samfunn og næringsutvikling, Bjørn Vegard Øiungen (kontaktinfo i link til høyre) står til disposisjon og kan gi nærmere opplysninger. 

 Kontakter

 Tjenestebeskrivelser

Sist oppdatert: 04.06.2020 12:50:04
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg