Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Byggesak

storelgen%20monteres%20i%20kina​Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak bør du kontakte kommunen.
Enten det dreier seg om f. eks. nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

På disse sidene vil du finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike type tiltak. Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr mv.

OBS! Vær oppmerksom på at før du setter i gang å bygge, så må du forsikre deg om at det planlagte tiltaket er i overensstemmelse med vedtatte reguleringsplaner og kommuneplan. Dette gjelder alle tiltak, også for tiltak som i plan- og bygningsloven med dens bestemmelser kan være unntatt fra byggesaksbehandling.

Dersom du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, ber vi deg ta kontakt med Stor-Elvdal kommune før du igangsetter arbeidene.

Ved bygging av tilbygg til fritidsbolig og bolig og andre større tiltak, anbefales det å kontakte et foretak som kan ta ansvar som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, og som har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

 Kontaktperson

 ‭(Skjult)‬ Tiltakstyper 


 

​Her kan du finne informasjon om kommunens egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner, m.m) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner). Her kan du skrive ut situasjonskart for byggesøknad.

SÅTE Kart fungerer best på PC men kan brukas også i nettleser på mobil/nettbrett. Eller last ned app Kommunekart

 ‭(Skjult)‬ Tjenestebeskrivelser

Sist oppdatert: 03.02.2021 14:58:11