Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Planlegging

​​​​​​Planlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen, og omfatter således alle deler av samfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med tilhørende økonomiplan, er kommunens viktigste styringsverktøy i denne sammenheng. I tillegg til dette ble det i ny plan- og bygningslov (2008) innført et nytt verktøy i den kommunale planleggingen: Kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi skal være førende for eventuelle revideringer av kommunale planer. Den er kort sagt kommunenes egen strategi for utarbeiding, rullering, videreføring og fjerning av planer i den inneværende valgperioden. Stor-Elvdal kommune vedtok i september sin første kommunale planstrategi for den kommende valgperioden. Der ble det bestemt at Stor-Elvdal kommune i den kommende perioden skal rullere kommuneplanens samfunnsdel, samt starte rulleringen av kommuneplanens arealdel. Planstrategien finnes i sin helhet i menyen til høyre. Som en del av planstrategier finnes også en helhetlig oversikt over Stor-Elvdal kommunes planer.

Klikk deg inn på SÅTE kart til høyre. Her kan du finne informasjon om kommunens egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner, m.m) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner). Her kan du skrive ut situasjonskart for byggesøknad.

SÅTE Kart fungerer best på PC men kan brukas også i nettleser på mobil/nettbrett. Eller last ned app Kommunekart


 

 Tjenestebeskrivelser

 Kontaktperson

Sist oppdatert: 03.02.2021 15:01:08