24.09.2021 - Info fra Stor-Elvdal kommune

Kjære alle innbyggere, ansatte og tilreisende i Stor-Elvdal kommune. Lørdag 25.9 åpner samfunnet igjen og tidligere begrensninger som gjelder antall som kan samles og avstand på en meter oppheves.

Det er fortsatt virus blant oss, og dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon så oppfordres man til å holde seg hjemme og teste seg - det gjelder også de vaksinerte.  

Dersom noen tester positivt på Covid-test skal kommunen kun smittespore uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter. Øvrige nærkontakter skal kontaktes av den smittede selv eller arbeidsplassen, skolen o.lign.  

Stor-Elvdal kommune vil takke alle - hver og en av dere - som har gjort sitt for å beskytte sine medmennesker mot smitte og sykdom. Mange har valgt bort reiser, samvær med familie og venner og aktiviteter og arrangementer for å «ta en for laget» og dermed beskyttet seg og sine. Det har vært helt avgjørende for at vår kommune har kommet seg godt gjennom pandemien selv om vi hos oss også har hatt, og har, sykdom som følge av Covid-19.

Nå oppfordrer vi alle til å gjenoppta aktiviteter, ta kontakt med venner og nettverk, og ta en ekstra telefon eller besøk til de som har vært ensomme denne tiden.

 

Ha en god helg og høst!

Til toppen