Åpent for søknader

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
på varer og tjenester.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til
frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å
kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp
av varer og tjenester.

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.
Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av
momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2022.
Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle
organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen
for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert
modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for
underledd.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift

Til toppen