Drikkevannet fra Koppang vannverk er friskmeldt.

Det er ikke påvist noen bakterier i vannprøver tatt på ledningsnettet mandag 21. juni,  og vi friskmeldinger drikkevannet i dag onsdag 23. juni.

Status mandag 21. juni

Det er i dag mandag 21. juni sendt vannprøver til laboratoriet på Hamar. Vi vil tidligst få et endelig resultat fra prøvene på onsdag. Erfaringen vår er at det tar en stund før bakteriene er helt ute av ledningsnettet vårt i alle endeledninger. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.

Status fredag 18. juni

Det er i dag fredag 18. juni påvist 1 stk. intestinal enterokokk i vannprøve tatt ut på brannstasjonen i Industriveien, og det er påvist 1 stk. intestinal enterokokk i vannprøve tatt på Shell på Øverengsmoen. Vannprøven tatt på Koppang skole er ren. Forurensingen av drikkevannet skyldes arbeid på ledningsnettet de siste dagene.

Konsentrasjonen av intestinale enterokokker er lav men vi anbefaler allikevel koking av drikkevann.

Selv om vi ikke opplever forurensing av hele ledningsnettet har, vi valgt å sende kokevarselet til alle abonnenter tilknyttet vannverket slik at folk kan gjøre egne vurderinger og valg ut i fra helsesituasjon.  

 

Nye vannprøver vil bli sendt til analyse. Ny informasjon vil bli lagt ut så fort vi har noe å melde.

Her finner du råd for hvordan du skal forholde deg til kokevarsel

Kontakt oss

Ruth Marie Nymark
Senioringeniør VA
E-post
Telefon 924 52 830
Til toppen