Et trygt og godt skolemiljø - hvordan få det til sammen?

Mobbing var tema på denne ukens foreldremøter i grunnskolen. Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen snakket om mobbingens mekanismer og hvordan vi sammen kan lykkes i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. 

 

Overordnet mål: Alle elever skal kjenne på trygghet, mestring og tilhørighet i våre skoler. Skolen skal til enhver tid følge med, gripe inn, varsle og sette inn egna tiltak helt til elever har det trygt og godt i fellesskapet. Utrygghet, uro og krenkelser er barnas utfordring, men de voksnes ansvar. Alle ansatte skal kjenne seg trygge i relasjon og dialog med foreldre.

Foreldremøtene ble arrangert for å få en felles situasjonsforståelse for utfordringene i skolene i kommunen og hvordan vi i fellesskap kan lykkes med å skape et trygt og godt skolemiljø.

Sektorleder for oppvekst og utdanning Grethe Fjellberg innledet møtene med å fortelle at våre resultater og analysen av disse viser at Stor-Elvdal kommune ikke har lykkes med å gi alle barn et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Det er utfordringer med klassemiljøet på flere trinn og Mobbeombudet Innlandet er involvert i flere saker. 

På bakgrunn av dette er det startet et omfattende utviklingsarbeid i skolene når det gjelder inkluderende skolemiljø som heter Miljøløyper, med bistand fra Høgskolen Innlandet. Et av tiltakene er gjennomføring av felles foreldremøte med alle foresatte i grunnskolen. Grimsmo Jørgensen viste blant annet filmen "Hvorfor oppstår mobbing", laget av Redd Barna. Hun ga foreldre og ansatte tips og råd om hvordan vi snakker om mobbing og hvordan vi kan støtte barn og unge som strever i relasjoner med andre.

Les mer om Ingrid Grimsmo Jørgensen her

Til toppen