Evenstad bru stengt

Statens vegvesen har i samråd med Innlandet og Viken fylkeskommuner besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.

- Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les mer hos vegvesenet her

Dette er de 5 fagverksbruer i Innlandet fylke som stenges:

  • Stor-Elvdal, Evenstad bru, 1996
  • Eidskog, Skubbergsenga bru, 1997
  • Åsnes, Ny Flisa bru, 2003
  • Kongsvinger, Norsenga bru, 2017
  • Vang, Tveit bru, 2020

Stengningene trer i kraft så raskt som mulig.

Får konsekvenser

Stengningene vil få trafikale konsekvenser i de aktuelle områdene. 

- Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier vegdirektøren.

- Stengningen vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv, og jeg har full forståelse for at situasjonen er krevende. Nå vil vi be Statens vegvesen se på muligheter for tiltak, slik at trafikken kan flyte best mulig fortest mulig, sier samferdselsministeren.

Beslutningen støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

- Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brukollapsen på Tretten, sier Hovland.

Omkjøringer vil bli skiltet. Trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen. 

Til toppen