Forlenget søknadsfrist kompensasjonsordning – Stor-Elvdal Kommune

Driver du en virksomhet som har vært særlig hardt rammet av de siste smitteverntiltakene under Covid perioden?

Stor-Elvdal kommune har mottatt støttemidler KMD til fordeling til lokale næringsvirksomheter som har vært rammet. Nå  kan du søke om støtte fra kommunal kompensasjonsordning på regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen er forlenget til 29.05.2022.

Søknaden må minimum ha vedlagt foreløpig årsregnskap 2021 inkl årsregnskap 2020 og 2019.

Søknadsportal og mer informasjon finner du her

Til toppen