Gjennomføringen i videregående opplæring har økt

Tilstandsrapporten for barnehage og grunnskole ble behandlet i Kommunestyret 15. mars.  Rapporten viser blant annet at gjennomføringen i videregående opplæring har økt med 9 % fra siste måling. Gjennomføring i videregående opplæring er viktig for livsmestring og muligheten for arbeid.

Andel elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring innen 5/6 år for kullene 2012-2015 viser at Stor-Elvdal ligger på 77,1 %, mens snittet for Innlandet er 78,6 % og snittet for landet er 78,9 %

Grunnskolepoeng er viktig for gjennomføring

Forskning viser at grunnskolepoeng henger nøye sammen med gjennomføringen i videregående opplæring. Derfor er det nærliggende å anta at gjennomføringen vil fortsette å øke i årene framover. Skolene er godt fornøyde med at andelen for gjennomføring i videregående opplæring har økt med 9 % sammenliknet med målingen for 2011-2014 som viste en gjennomføring på 70,7 %. Det viser at det nytter å jobbe kontinuerlig med elevenes læringsutbytte. Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø er avgjørende for å oppleve livsmestring og det å være en betydningsfull del av fellesskapet.

Les hele Tilstandsrapporten her (PDF, 2 MB)

Til toppen