Historisk dag i Stor-Elvdal - Koppang barnehage åpnet

Skolestarterne i Koppang barnehage klippet snorene for å markere åpningen av den nye barnehagen. Det er første gang i historien at det har blitt bygd ny barnehage i Stor-Elvdal.     Stor-Elvdal kommune

Åpningen ble høytidelig markert med bobler i glasset og frukt til alle de inviterte gjestene. Varaordfører Ingeborg Mellgren Mathiesen holdt tale og skolestarterne klippet hver sin snor for å markere åpningen.

Vedtaket om ny barnehage ble gjort 20. desember i 2017 og tomten ble valgt ut i 2019.

Stor-Elvdal kommune har politikere som satser på barn og unge. Dette ble også bekreftet av UNICEF sin kommuneanalyse, som ble publisert 6. september. Stor-Elvdal kommune ble rangert på 3. plass av alle landets kommuner når det gjelder tjenestetilbud til barn og unge. Les mer om analysen her

Prosessen med byggingen har vært preget av bred involvering av brukerne av bygget. Dette har vært avgjørende for å sikre optimale løsninger for barn og ansatte. For eksempel er det eget kjøkken på alle 4 Stor-Elvdal kommune  avdelingene, noe som de ansatte spilte inn i tidlig fase. Dette gjør at de ansatte kan være tettere på barna gjennom måltidene da de ikke trenger å forlate avdelingen for å ordne i stand. 

Barna vi snakket med under åpningen forteller at det er morsomt å være ute og at det er fint inne i den nye barnehagen. 

Til toppen