HØRING - Økonomiplan 2022-2025 m/årsbudsjett 2022

​​​​​​ Illustrasjon  

Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 med formmansskapets innstilling på høring.

Stor-Elvdal kommune legger med dette ut økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2025 med formannskapets innstilling ut på høring. Saken legges i hht kommuneloven §14-3 ut på høring i forkant av behandling i kommunestyret 14. desember 2021.

Eventuelle uttalelser sendes til Stor-Elvdal kommune, Postmottak@stor-elvdal.kommune.no, innen 14. desember 2021, merk «budsjett 2022».

Formannskapet innstilling - Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 (PDF, 590 kB)

Økonomiplan 2022-2025 med Årsbudsjett 2022 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 - Selvkost VAR Årsbudsjett 2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - IKT samarbeidet SÅTE (PDF, 838 kB)

Kommunale gebyrer 2022 (PDF, 942 kB)

Godtgjøring ombudsmenn (PDF, 334 kB)

Kontakt oss

Ann-Helen Rustad
Økonomisjef
E-post
Telefon 958 21 047
Til toppen