Husk ny søknad for fritidskort for høsten 2021

Til alle foreldre/foresatte med barn i alderen 6-18 år i Stor-Elvdal. Nå kan dere sende kvitteringer og deltakerbevis for høsten 2021.

Pilotprosjektet «Fritidskort for barn og unge» dekker kostnader til deltakelse til faste fritidsaktiviteter for alle mellom 6 og 18 år.

Tilskuddet er på inntil kr 1000 for hvert barn pr halvår. Dvs at du kan få tilskudd på 2000 kr pr barn pr år hvis du søker for hvert halvår.

Ordningen omfatter også aktiviteter i annen kommune når det ikke finnes tilsvarende tilbud i Stor-Elvdal, eller du er hybelboer.

En liten repetisjon her for de som er usikre på hvordan dette gjøres:

Tilskuddet utbetales til oppgitt konto mot at vi får tilsendt:

Kvittering som viser at kontingenten er betalt.

Eller skriftlig bekreftelse fra kontaktpersonen i den aktiviteten/laget der barnet/ungdommen er påmeldt.

Det er viktig at kontonummer og navn på kontoeier føres på, samt for-, etternavn og fødselsdato på barnet.

  1. Kopi av kvitteringen/påmelding kan sendes på e-post til marit.solberg@stor-elvdal.kommune.no
  2. Legges i kommunens postkasse utenfor kommunehuset Myrvang. (merk konvolutt  med «Fritidskortet» og «Marit Solberg».
  3. Sendes pr post til Stor-Elvdal kommune, pb 85, 2480 Koppang. Konvolutten merkes med «Fritidskortet»

Tekna Park og Koppang Treningssenter 

Våren 2021 åpnet vi opp for å bruke fritidskortet i Tekna Park og på treningssenteret. BufDir har dessverre gitt beskjed om at dette er utenfor kriteriene som kan inngå i ordningen.

Vi skal jobbe videre med dette med mål om at disse tilbudene kan godkjennes. Det er mange barn og unge som ikke er med på de faste og organiserte aktivitetene, men som trives i skibakke/ treningssenter f. eks.

Vi oppfordrer alle med barn i alderen 6-18 år om å benytte tilbudet om Fritidskort, og leverer dokumentasjon slik at tilskuddet kan utbetales. Målet er at dette skal bli en varig, nasjonal ordning tilpasset ønsker og behov hos barn og ungdom.

Målet med ordningen er at alle barn skal ha anledning til å delta på en fast fritidsaktivitet de selv er interessert i.

 Les gjerne mer om «Pilotprosjektet Fritidskortet for barn og unge» her.

Ta gjerne kontakt med en av oss om det er noe dere lurer på!

Kontakt oss

Janne Mellum
Enhetsleder - Kultur og idrett
E-post
Telefon 477 51 216
Marit Solberg
Barnevernleder
E-post
Telefon 474 84 192
Til toppen