Hvem er årets ildsjel?

Nå kan du sende inn ditt forslag for årets ildsjel!

Årets ildsjel i Stor-Elvdal - kriterier

  • Ildsjelprisen er kommunens takk og synliggjøring av mennesker som bidrar til å gjøre Stor-Elvdal til et godt sted å bo.
  • Prisen deles ut for frivillig uegennyttig virksomhet til glede for eget lokalmiljø eller Stor-Elvdalssamfunnet.
  • Innsatsen skal ikke være en del av utøvelsen av eget yrke/næringsutøvelse.
  • Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til kandidater, og det oppfordres til å fornye forslag på tidligere kandidater som ikke nådde opp.
  • Både enkeltpersoner, grupper og lag/foreninger kan tildeles ildsjelprisen, og det er ingen forutsetning av ildsjelen er bosatt i kommunen.

Send inn forslaget ditt med en kort begrunnelse. En bredt sammensatt jury foretar utvelgelsen og vi ønsker mange gode forslag både på enkeltpersoner eller flere sammen.

Send forslaget ditt til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no, eller lever det på biblioteket senest innen 30. juni.

Prisen deles ut av ordføreren under Martnsåpningen onsdag 20/7-2022.   

Tidligere ildsjelpriser:

2022: ???

2021: Stor-Elvdal historielag bygdebokgruppa: Sigmund Rønningen, Bjørg Olsen, Bjørg I. Iversen, Sverre Oskar Øverby, Odd Arild Strand, Arnt Morten Dolen, Kjell Øverby, Ola Klefsås, Ivar Hirkjølen og Odd Negård.

2020: Kristin Evensen Mathiesen

2019:  Jan Tore Myrbakken

2018: Atnaildsjelene – Sonja, Steinar og Wenche

2017: Gerd Strand

2016: Harald Torbjørnsen

2015: Koppang Sportsfiskerforening

2014: Tuss Eggen

2013: Anne-Marie Myrbakken

2012: Morten Gustu

2011: Else "Vesla" Myrvang

2010: Geir Erlandsen

2009: Halvor Berger

2008: Odd Narve Kværnes

2007: Pårørendeforeningen Moratunet

2006: Ola Klefsås

2005: Sverre Oscar Øverby

2004: Bodil Tronstad

2003: Jo Øvergaard

2002: Gunnar Pedersen

2001: Mary Tangen

Til toppen