Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Hvor skal dagsturhytta i Stor-Elvdal ligge?

Vi ønsker dine gode forslag til plassering på et sentralt, trivelig og tilgjengelig sted.

Tydelige føringer for plassering.

Fylkeskommunen har gitt oss tydelige føringer med hensyn til tilgjengelighet, men det er ikke krav om vei fram til hytta da den leveres i moduler enten med helikopter eller spesialtransport. Dagsturhyttene skal ligge nær et større tettsted, og det er derfor naturlig å se etter aktuelle tomter i nærheten av, eller få kilometer unna Koppang sentrum.

Dette vil gjøre hytta tilgjengelig for hverdagsturer i alle slags vær, for unge og gamle, korte og lange bein.

Les kriteriene under, og send forslaget ditt med en liten begrunnelse til postmottak@stor-elvdal.kommune.no innen 01.august

Forslagene vil bli gjennomgått av saksbehandlere på sektor samfunnsutvikling som ivaretar kommunens ansvar for avklaring med aktuelle grunneiere og vurdering etter plan- og bygningslov og annet lovverk 

Dersom vi ender opp med flere aktuelle plasseringer vil det bli invitert til avstemning der alle kan delta. 

Innlandet fylkeskommune sine kriterier for valg av turmål:

  • Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
  • Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.
  • Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig økning på aktivitet.
  • Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.
  • Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.
  • Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder. Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.
  • Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.
  • Plasseringen kan ikke være over 1200 moh, pga. helikoptertransport.
  • Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder det ikke er fjellgrunn

Klikk for stort bildeDagsturhytta, illustrasjon 

Dagsturhytta Innlandet, hva er det og hvorfor?

I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna bosetting, er dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet.

Gjennom etablering av en dagsturhytte i nærmiljøet vil dette få flere ut på tur. En dagsturhytte skaper møteplasser for tilhørighet der man kan søke ly og få litt varme i seg. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet. Les mer om Dagsturhytteprosjektet i Innlandet her.

Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune. Der fikk alle 26 kommunene satt opp en dagsturhytte på en selvvalgt tomt innenfor nærfriluftslivet. Dagsturhyttene i Vestland er flittig besøkt av både fastboende og tilreisende. Se video fra hyttene i Vestland her. 

Til toppen